11.01.2023 | Zasadnutie RpMS č. 1/2023

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE RADY V PLÉNE

2
Informácie o uskutočnených a plánovaných zahraničných služobných cestách (pdf)
3
Rôzne (pdf)

 

ZASADNUTIE RADY V SENÁTOCH

4
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2022/00309 zo dňa 9. 12. 2022
Žiadosť o autorizáciu vysielania
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.

číslo autorizácie:

5
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2022/00342 zo dňa 23. 12. 2022
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s r.o.

číslo registrácie: TKR/338

6
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2022/00343 zo dňa 22. 12. 2022
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: Dušan Sika – STELAR

číslo registrácie: TKR/156

7
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2022/00344 zo dňa 19. 12. 2022
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.

číslo registrácie: TKR/343

8
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00185
(na vysielanie programu V politike zo dňa 16. 10. 2022)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.

číslo licencie: TD/14

9
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00193
(na vysielanie programu Do kríža zo dňa 19. 10. 2022)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska

číslo licencie: TD/2

10
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00194
(na vysielanie programovej služby TV Levoča zo dňa 19. 10. 2022)
(vo veci možného zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným

číslo licencie: TD/156

11
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00208, PGO-RPMS/2022/00209
(na vysielanie programu Tajomstvo mojej kuchyne zo dňa 25. 9. 2022 a 2. 10. 2022)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska

číslo licencie: TD/1

12
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00210, PGO-RPMS/2022/00211
(na vysielanie programu Tajomstvo mojej kuchyne zo dňa 9. 10. 2022 a 23. 10. 2022)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska

číslo licencie: TD/1

13
Preverenie podnetu

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00212
(na vysielanie telenákupu na produkty Nano CBD a CBG zo dňa 5. 6. 2022)
(vo veci možného porušenia § 82 ods. 1 písm. a), b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s r.o.

číslo licencie: TD/252

14
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00216
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 17. 9., 18. 9. a 10. 10. 2022)
(vo veci možného porušenia § 25, § 61 ods. 1 písm. a), zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska

číslo licencie: TD/1

15
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00227
(na vysielanie programu V politike zo dňa 30. a 31. 10. 2022)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.

číslo licencie: TD/14

16
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00228
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 31. 10. 2022)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska

číslo licencie: TD/1

17
Preverenie podnetu

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00244
(na vysielanie programu Na hrane – Samosprávne voľby 2022 zo dňa 23. 10. 2022)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

číslo licencie: TD/257

18
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00245
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 3. 11. 2022)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska

číslo licencie: RD/1

19
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00249
Kontrolný monitoring
Správa č. PGO-RPMS/2022/00207
(na vysielanie a poskytovanie programu Aktuálne vyjadrenie primátora mesta Nováky, Predvolebná diskusia s kandidátmi na primátora mesta Nováky, Rokovanie MsZ Nováky 20. 10. 2022 17:00)
(vo veci možného porušenia § 20 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ/Poskytovateľ: Kabeltelsat s.r.o.

číslo licencie: TD/254

20
Preverenie podnetu

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00250
(na vysielanie programu Žurnál TA3 zo dňa 31. 10. 2022)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.

číslo licencie: TD/14

21
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00253
(na vysielanie reklamy na alkohol zo dňa 7. 11. 2022)
(vo veci možného porušenia § 80 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.

číslo licencie: TD/17

22
Kontrolný monitoring (pdf)

Správa č. PGO-RPMS/2022/00214
(monitorované dni: 7. 10. – 25. 10. 2022)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. c), 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: City TV s. r. o.

číslo licencie: TD/143

23
Kontrolný monitoring (pdf)

Správa č. PGO-RPMS/2022/00239
(monitorované dni: 18. 10., 19. 10., 20. 10., 24. 10., 25. 10 a 26. 10. 2022)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: RSNET TV 01 s.r.o.

číslo licencie: TD/149

24
Kontrolný monitoring (pdf)

Správa č. PGO-RPMS/2022/00246
(monitorované dni: 25. 10. 2022)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

číslo licencie: TD/257

25
Kontrolný monitoring (pdf)

Správa č. AO-RPMS/2022/00229
(príspevok – obrázok na súkromnom profile)
Služba: Facebook
Subjekt: META

26
Kontrolný monitoring (pdf)

Správa č. AO-RPMS/2022/00308
Služba: www.hlavnespravy.sk
Subjekt: HEURÉKA EVOLUTION, s.r.o.

27
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO-RPMS/2022/00300 zo dňa 5. 12. 2022
(webová stránka www.hovno.sk)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: www.hovno.sk

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre mediálne služby