05.04.2023 | Zasadnutie RpMS č. 7/2023

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE PLÉNA RADY

2
Vyhlásenie výberového konania na udelenie licencie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie (pdf)
3
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00569 zo dňa 22. 3. 2023
(vo veci možného porušenia § 199 ods. 2 písm. d) zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: Rádio Mária Slovensko s. r. o. 
číslo licencie: R/148

4
Rôzne (pdf)

 

ZASADNUTIE SENÁTU RADY

5
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00017 zo dňa 21. 12. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Monitoring č. PGO-RPMS/2022/00147)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. e) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vyžiadaný záznam vysielania zo dňa/programová služba: 24. 9. 2022/SUB FM
ÚK: SUB FM s. r. o. 
číslo licencie: R/149

6
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00277 zo dňa 29. 12. 2022
Vydanie autorizácie vysielania
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
číslo autorizácie:

7
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00517 zo dňa 10. 3. 2023
Žiadosť o autorizáciu vysielania
ÚK: TV Rimava, s.r.o. 
číslo autorizácie:

8
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00516 zo dňa 10. 3. 2023
Žiadosť o zrušenie licencie
ÚK: RSNET TV 01 s.r.o. 
číslo licencie: TD/149

9
Udelenia autorizácií poskytovania na základe § 230 zákona č. 264/2022 Z. z. (pdf)
10
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00475 zo dňa 30. 1. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Dolecheck s. r. o. 
číslo autorizácie:

11
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00528 zo dňa 13. 3. 2023
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: PS Kábel, spol. s r.o. 
číslo registrácie: TKR/284

12
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00175, PGO-RPMS/2023/00176
(na vysielanie programov Správy a Správy RTVS zo dňa 1. 1. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: 
C.E.N. s.r.o.     číslo licencie: TD/14
Rozhlas a televízia Slovenska     číslo licencie: TD/1

13
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00179
(na vysielanie programu Autosalón zo dňa 15. 1. 2023)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 písm. a), c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: TD/1

14
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00182
(na vysielanie programu Iveta 3. epizóda zo dňa 15. 1. 2023)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo licencie: TD/15

15
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00205
(na vysielanie programu Iveta 4. epizóda zo dňa 22. 1. 2023)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo licencie: TD/15

16
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00190
(na vysielanie programovej služby Trnavské Rádio zo dňa 19. 1. 2023)
(vo veci možného porušenia § 72 ods. 2, § 84 ods. 1, § 142 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Trnavská Produkčná s.r.o. 
číslo licencie: R/132

17
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00189
(na vysielanie programovej služby Europa 2 zo dňa 19. 1. 2023)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: D.EXPRES, k.s. 
číslo licencie: R/105, RD/32

18
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00208
(na vysielanie programu Slovo na hrane - Lolita zo dňa 22. 1. 2023)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 1 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: RD/3

19
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00211
(na vysielanie programu Bez servítky zo dňa 25. 1. 2023)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 2 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo licencie: TD/15

20
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00214
(na vysielanie sponzorských odkazov Arginmax, Clavin zo dňa 27. 1. 2023)
(vo veci možného porušenia § 80 písm. b), § 82 ods. 1 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo licencie: TD/17

21
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00234
(na vysielanie programu V politike zo dňa 5. 2. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo licencie: TD/14

22
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00240
(na vysielanie programu Na telo zo dňa 5. 2. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo licencie: TD/17

23
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00245
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 7. 2. 2023)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 písm. a), c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. 
číslo licencie: TD/17

24
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00265
(na vysielanie reklamného oznamu TENA zo dňa 13. 2. 2023)
(vo veci možného porušenia § 82 ods. 1 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo licencie: TD/15

25
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00459
(https://slobodnyvysielac.sk)
(vo veci možného porušenia § 174 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z)
Subjekt: Združenie ľudí za lepšiu budúcnosť o.z.

26
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO-RPMS/2023/00370 zaevidovaný dňa 23. 2. 2023
(príspevok na platforme Facebook)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: Meta Platforms Ireland Limited

27
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO-RPMS/2023/00470 zaevidovaný dňa 2. 3. 2023
(webová stránka)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: www.slobodnyvysielac.sk

28
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO-RPMS/2023/00471 zaevidovaný dňa 2. 3. 2023
(Pozrime sa na to – „Vojna na Ukrajine. Máme sa báť aj my?“ na službe www.ta3.com)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: TA3