22.11.2023 | Zasadnutie RpMS č. 21/2023

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE PLÉNA RADY

2
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. REO-RPMS/2023/01192
(vo veci možného porušenia § 199 ods. 2 písm. d) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: FM media s.r.o. 
číslo autorizácie:

3
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. REO-RPMS/2023/01193
(vo veci možného porušenia § 199 ods. 2 písm. d) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rádio Rebeca, s.r.o. 
číslo autorizácie:

4
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01060 zo dňa 24. 5. 2023
(vo veci možného porušenia § 199 ods. 2 písm. d) zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: Rádio WOW s.r.o. 
číslo licencie: AR/41-L

5
Informácie o plánovaných zahraničných služobných cestách (pdf)
6
Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 10. 2023 (pdf)
7
Rôzne

 

ZASADNUTIE SENÁTU 2

8
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01056 zo dňa 24. 5. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Podnet č. PGO-RPMS/2023/00503, PGO-RPMS/2023/00504)
(vo veci možného porušenia § 82 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný komunikát/deň/programová služba: reklamný oznam propagujúci spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s./2. 3., 5. 3. 2023/JOJ, JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/10, AT/11

9
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01057 zo dňa 24. 5. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Podnet č. PGO-RPMS/2023/00503, PGO-RPMS/2023/00504)
(vo veci možného porušenia § 82 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný komunikát/deň/programová služba: reklamný oznam propagujúci spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s./2. 3., 5. 3. 2023/TV MARKÍZA, DAJTO
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/17, AT/19

10
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01248
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Lincu, s.r.o. 
číslo autorizácie:

11
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01300
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: TV LUX s.r.o. 
číslo autorizácie:

12
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01219
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: AUTO-VALAS s.r.o. 
číslo autorizácie:

13
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01228
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: HERRYS s.r.o. 
číslo autorizácie:

 

ZASADNUTIE SENÁTU 1

14
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01055 zo dňa 24. 5. 2023
REO-RPMS/2023/01061 zo dňa 7. 6. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Podnet č. PGO-RPMS/2023/00156)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Debata na telefón/26. 2., 12. 3. 2023/Rádio Frontinus
ÚK: FRONTINUS s.r.o. 
číslo autorizácie: AR/35
ÚP: 10:30 hod.

15
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01059 zo dňa 24. 5. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Správa č. REO-RPMS/2023/00481)
(vo veci možného porušenia § 142 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: Rádio WOW s.r.o. 
číslo autorizácie: AR/41

16
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01171
(na vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 24. 8. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/10

17
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01191
(na vysielanie programu Hlavné správy zo dňa 16. 8. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/87

18
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01196
(na vysielanie programu Zámena manželiek zo dňa 7. 9. 2023)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 písm. a), c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/17

19
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01197
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 5. 9. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/23

20
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01204
(na vysielanie programu Parlamentné voľby 2023 zo dňa 3. 9. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b), § 61 ods. 1, § 61 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/16

21
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01207
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 8. 9. 2023)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 písm. d) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/10

22
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01209
(na vysielanie programu Prvé televízne noviny zo dňa 13. 9. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/17

23
Preverenie podnetu

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01222
(na vysielanie programu Komentáre dňa zo dňa 5. 9. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/24

24
Kontrolný monitoring (pdf)

Monitoring č. PGO-RPMS/2023/01263
(monitorované dni: 21. 9., 22. 9. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22

25
Kontrolný monitoring (pdf)

Monitoring č. PGO-RPMS/2023/01264
(monitorované dni: 15. 9. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/10

26
Kontrolný monitoring (pdf)

Monitoring č. PGO-RPMS/2023/01265
(monitorované dni: 22. 9. - 25. 9. 2023)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/17

27
Kontrolný monitoring (pdf)

Monitoring č. PGO-RPMS/2023/01266
(monitorované dni: 3. 9., 10. 9., 17. 9. a 24. 9. 2023)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: FRONTINUS s.r.o. 
číslo autorizácie: AR/35

Ústne pojednávania:
10:30 hod. - REO-RPMS/2023/01055, REO-RPMS/2023/01061 - FRONTINUS s.r.o.

 

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre mediálne služby