06.07.2023 | Zasadnutie RpMS č. 13/2023

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE SENÁTU RADY

2
Vydanie autorizácií vysielania podľa § 228 ods. 7 zákona č. 264/2022 Z. z. (pdf)

 

ZASADNUTIE PLÉNA RADY

3
Vydanie licencií na pridelenie frekvencií na účely vysielania rozhlasovej programovej služby analógovým terestriálnym vysielaním podľa § 228 ods. 7 zákona č. 264/2022 Z. z. (pdf)
4
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. REO-RPMS/2023/00786
(vo veci možného porušenia § 198 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rádio Mária Slovensko s. r. o. 
číslo autorizácie: AR/30

5
Informácie o uskutočnených zahraničných služobných cestách (pdf)
6
Organizačné zabezpečenie dohľadu Rady v období kampane pred voľbami, v období moratória a volieb do NRSR 2023 (pdf)
7
Informácia o pravidlách volebného vysielania RTVS pre voľby do NRSR 2023
8
Monitoring funkcionalít platforiem v súvislosti s voľbami do NRSR 2023 (pdf)
9
Rôzne

 

ZASADNUTIE SENÁTU RADY

10
Projekty diskusných programov počas volebnej kampane podľa § 10 ods. 5 zákona č. 181/2014 Z. z. (pdf)
11
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. REO-RPMS/2023/00862
(vo veci možného porušenia § 186 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Služba: Dupe.cz

12
Vrátenie poplatku za autorizáciu poskytovania (pdf)

Subjekt: OC PREŠOV, s.r.o.

13
Sťažnosť na nečinnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. (pdf)

Spis č. REO-RPMS/2023/00947

14
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00222 zo dňa 11. 1. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Podnet č. PGO-RPMS/2022/00194)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. e) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vyžiadané záznamy zo dňa /programová služba: 19. 10. 2022 v časoch od 6:00 hod. do 8:00 hod. a od 18:00 hod. do 20:00 hod./TV Levoča
ÚK: TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným 
číslo autorizácie: AT/120

15
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00219 zo dňa 11. 1. 2023
REO-RPMS/2023/00271 zo dňa 8. 2. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Správa č. PGO-RPMS/2022/00249, PGO-RPMS/2022/00207, PGO-RPMS/2023/00078)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. e), § 20 ods. 4 písm. c) a § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Predvolebná diskusia s kandidátmi na primátora mesta Nováky, Aktuálne vyjadrenie primátora mesta Nováky, Rokovanie MsZ Nováky 20 10 2022 17:00/19. 10. – 24. 10. 2022/TV NOVÁKY
ÚK: Kabeltelsat s.r.o. 
číslo licencie: TD/254

16
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00272 zo dňa 8. 2. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Správa č. PGO-RPMS/2023/00085)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b), § 99 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Slávnostný snem Smeru-SD (tlačová konferencia)/17. 11. 2022/ RTVS 24
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/24

17
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00218 zo dňa 11. 1. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Podnet č. PGO-RPMS/2022/00212)
(vo veci možného porušenia § 82 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný komunikát/deň/programová služba: telenákupné pásmo nanakupu.cz/nanakupe.sk (Minina domáca lekáreň)/5. 6. 2022/ŠLÁGER ORIGINÁL
ÚK: ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/137

18
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00231 zo dňa 25. 1. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Podnet č. PGO-RPMS/2023/00079)
(vo veci možného porušenia § 82 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný komunikát/deň/programová služba: Ezoterická poradňa/15. 11. 2022/TV8
ÚK: PHONOTEX s. r. o. 
číslo licencie: TD/163

19
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00269 zo dňa 8. 2. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Správa č. REO-RPMS/2022/00160)
(vo veci možného porušenia § 141 ods. 2 zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: M2Tech, s.r.o.

20
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00477 zo dňa 22. 2. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Správa č. PGO-RPMS/2023/00246)
(vo veci možného porušenia § 142 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: SUB FM s. r. o. 
číslo autorizácie: AR/18

21
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00478 zo dňa 22. 2. 2023
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. a 4. štvrťrok 2022
(vo veci možného porušenia § 239 ods. 1 písm. a) a § 239 ods. 5 písm. a) a b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Multimodálny prístup za obdobie: 3. a 4. štvrťrok 2022
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: AT/22, AT/23, AT/24, AT/25, AT/26

22
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00233 zo dňa 25. 1. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Monitoring č. AO-RPMS/2023/00143)
(vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu podľa § 152 ods. 3 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Predmet monitoringu/Subjekt: komentár používateľa Slovakia Nacionalist Patriot pod videom s názvom Rómov vyhodili z autobusu v znení „postrielat to všetko“/YouTube
ÚK: Google Ireland Limited

23
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00547 zo dňa 8. 3. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Podnet č. PGO-RPMS/2023/00156)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b), § 61 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Debata na telefón/18. 12. 2022/Rádio Frontinus
ÚK: FRONTINUS s.r.o. 
číslo autorizácie: AR/35
ÚP: 11:00 hod.

24
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00476 zo dňa 30. 12. 2022
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: TV Štrba, s.r.o. 
číslo autorizácie:

25
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00887 zo dňa 13. 3. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Leitus spol. s r.o. 
číslo autorizácie:

26
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01029 zo dňa 3. 5. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: S-EPI, s. r. o. 
číslo autorizácie:

27
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01030 zo dňa 3. 5. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 
číslo autorizácie:

28
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/0709 zo dňa 28. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: VIPLUXURY s. r. o. 
číslo autorizácie:

29
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00711 zo dňa 28. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: ST BRAND s. r. o. 
číslo autorizácie:

30
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00712 zo dňa 28. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: INCON, spol. s r.o. 
číslo autorizácie:

31
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01020 zo dňa 12. 4. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: BAHAY s.r.o. 
číslo autorizácie:

32
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01021 zo dňa 13. 4. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: COACH OF PEOPLE, s.r.o. 
číslo autorizácie:

33
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01022 zo dňa 21. 4. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Timberia s.r.o. 
číslo autorizácie:

34
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01023 zo dňa 28. 4. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: OVB Allfinanz Slovensko a. s. 
číslo autorizácie:

35
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01024 zo dňa 4. 5. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Šperky s.r.o. 
číslo autorizácie:

36
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01025 zo dňa 9. 5. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: FAST PLUS, a.s. 
číslo autorizácie:

37
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01026 zo dňa 11. 5. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
číslo autorizácie:

38
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01027 zo dňa 25. 5. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Leaders & Partners (L&P reality) s.r.o. 
číslo autorizácie:

39
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00675 zo dňa 13. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: NERUDA PRODUCTION s.r.o. 
číslo autorizácie:

40
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00676 zo dňa 14. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: ZuzkaFit, s. r. o. 
číslo autorizácie:

41
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00705 zo dňa 13. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: RENDY 1 s.r.o. 
číslo autorizácie:

42
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00706 zo dňa 13. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: JAKOO s.r.o. 
číslo autorizácie:

43
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00707 zo dňa 13. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: RENDY s.r.o. 
číslo autorizácie:

44
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00708 zo dňa 13. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Rudolf Karpat 
číslo autorizácie:

45
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00710 zo dňa 28. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: TUSSI TRADE s.r.o. 
číslo autorizácie:

46
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00872 zo dňa 18. 5. 2023
Oznámenie o zmene autorizácií poskytovania
ÚK: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. 
číslo autorizácie: AP/82

47
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00904 zo dňa 29. 5. 2023
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: KABELTELSAT s.r.o. 
číslo registrácie: TKR/218

48
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00950 zo dňa 9. 6. 2023
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Kabelko, s.r.o. 
číslo registrácie: TKR/318

49
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00647
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 11. 4. 2023)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AR/1

50
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00651
(na vysielanie programu Analýzy Na hrane zo dňa 11. 4. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/16

51
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00684
(na vysielanie programu V politike zo dňa 16. 4. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/87

52
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00691
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 18. 4. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/23

53
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00695
(na vysielanie programu Analýzy Na hrane zo dňa 18. 4. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/16

54
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00697
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 23. 4. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22

55
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00713
(na vysielanie programu TLAČOVÁ BESEDA – HLAS – SD zo dňa 25. 4. 2023)
(vo veci možného porušenia § 162 ods. 4 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: IFC MEDIA, s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/101

56
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00783
(na vysielanie programu Mimoriadny príhovor dočasne povereného predsedu vlády SR Eduarda Hegera zo dňa 4. 5. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b), § 99 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22

57
Preverenie podnetu

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00784
(na vysielanie programu Prvé Televízne noviny zo dňa 20. 10. 2022)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/17

58
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00796
(na vysielanie programu Správy zo dňa 9. 5. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: KREATIV GA spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/138

59
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00866
(na vysielanie programu Tak takto?! zo dňa 10. 5. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/87

60
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00867
(na vysielanie programu V politike zo dňa 14. 5. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/87

61
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00871
(na vysielanie programov Krimi a Noviny TV JOJ z dní 23., 24. a 25. 4. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/10

62
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00873
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 14. 5. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22

63
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00874
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 6. 5. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AR/1

64
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00875
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 7. 5. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22

65
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00877
(na vysielanie programu Nemocnica 7. séria, epizóda 17. zo dňa 16. 5. 2023)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/10

66
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00878
(na vysielanie programu Nemocnica 7. séria, epizóda 16. zo dňa 11. 5. 2023)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/10

67
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00879
(na vysielanie programu Nemocnica 7. séria, epizóda 15. zo dňa 9. 5. 2023)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/10

68
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00880
(na vysielanie programu Bez servítky 93. epizóda zo dňa 17. 5. 2023)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/10

69
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00890
(na vysielanie reklamy počas majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji zo dňa 18. 5. 2023)
(vo veci možného porušenia § 89 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/25

70
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00891
(na vysielanie programu V politike zo dňa 21. 5. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/87

71
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00898
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 24. 5. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/17

72
Preverenie podnetu

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00899
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 24. 4. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. a), § 61 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22

73
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00901
(na vysielanie programu Štúdio TA3 zo dňa 27. 5. 2023)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1, § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/87

74
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00902
(na vysielanie programu V politike zo dňa 28. 5. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/87

75
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00905, č. PGO-RPMS/2023/00906
(na vysielanie programov Prvé Televízne noviny, Televízne noviny a Krimi zo dňa 23. 5. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b), § 61 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/17
MAC TV s.r.o. AT/10

76
Štatistika slovenských hudobných diel (3. a 4. štvrťrok 2022) (pdf)

Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska
oprávnení vysielatelia s licenciou

77
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO-RPMS/2023/00941 zaevidovaný dňa 7. 6. 2023
(príspevok na webovej stránke „gulas.sme.sk“)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: SME.sk

78
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00649 zo dňa 5. 4. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: FPD Media, a.s.
číslo autorizácie:

Ústne pojednávanie:
11:00 hod. – FRONTINUS s.r.o. – REO-RPMS/2023/00547

 

 

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre mediálne služby