Európska platforma regulačných orgánov (EPRA)

EPRA je profesionálnym zoskupením regulačných orgánov pre oblasť rozhlasového a televízneho vysielania, resp. audiovizuálnych mediálnych služieb, ktoré v čase svojho vzniku v roku 1995 deklarovalo za svoj cieľ hľadanie konsenzu v interpretácii ustanovení Smernice Televízia bez hraníc pri implementácii do národných legislatív a vznikla ako iniciatíva národných regulačných orgánov. Vďaka dvadsiatim piatim rokom skúseností a robustnej sieti kontaktov na pracovnej úrovni je EPRA najstaršou a najväčšou sieťou mediálnych regulátorov a predstavuje ideálnu platformu pre výmenu informácií medzi regulátormi v Európe.

Činností EPRA sa Rada pre mediálne služby zúčastňuje od roku 1996 ako jej riadny člen, v roku 2000 ako organizátor v poradí dvanásteho zasadnutia a v roku 2018 ako organizátor v poradí štyridsiateho ôsmeho zasadnutia EPRA v Bratislave. V roku 2021 bol Ľuboš Kukliš, bývalý riaditeľ Rady pre mediálne služby, počas online výročného stretnutia členov EPRA zvolený za jej predsedu. Na zasadnutí v nórskom Osle na konci mája 2023 bola novou predsedníčkou EPRA zvolená Mari Velsand, ktorá reprezentuje nórskeho mediálneho regulátora. Za nových podpredsedov a podpredsedníčky boli zvolení Stanislav Matějka z Rady pre mediálne služby, Stephanie Comey z írskeho regulačného orgánu a Valentina Alexandru Jucana z rumunského regulačného orgánu; pozíciu potvrdila aj doterajšia podpredsedníčka Maria Donde z britského Ofcom.

Stratégia EPRA na roky 2021 - 2023, ktorú členovia prijali v decembri 2020, je všeobecným rámcom, z ktorého vychádza prístup predsedníctva pri vypracovaní pracovného programu. Stratégia pokrýva niekoľko súčasných priorít: sprevádzať členov v meniacom sa ekosystéme, spolupracovať s orgánmi zo susedných regulačných sektorov, orientovať sa na budúcnosť a pokrývať relevantný právny, spoločenský, hospodársky a technologický vývoj.

Konzultačný proces veľmi jasne ukázal, že komunita členov EPRA, ako aj množstvo tretích strán vo veľkej miere podporuje návrh pracovného programu na rok 2023. Konečná verzia pracovného programu bola prijatá predsedníctvom 25. januára 2023.

Hlavnými oblasťami a prioritami EPRA v roku 2023 sú: médiá a informácie pre verejné blaho a budúcnosť poskytovania obsahu a dôsledky pre národné regulačné orgány. K naplneniu týchto priorít organizuje EPRA niekoľko podujatí pre svojich členov, ako sú okrúhle stoly a workshopy.

Pracovná skupina EPRA pre mediálnu a informačnú gramotnosť ("EMIL") združuje viacerých členov EPRA, ako aj externé organizácie či platformy, ktoré pôsobia v oblasti mediálnej a informačnej gramotnosti (MIL). Cieľom EMIL je podporovať koordináciu a vzdelávanie, vzájomné prepájanie a vytváranie partnerstiev, ale aj  poskytnúť priestor na prezentovanie rôznym platformám, ktoré riešia problematiku mediálnej gramotnosti. V roku 2022 sa uskutočnili štyri zasadnutia EMIL, na ktorých sa diskutovalo o širokom spektre tém vrátane dezinformácií, posilnení postavenia detí a mládeže a financovaní.

Na okrúhlych stoloch umelá inteligencia a regulačné orgány ("AI & Regulators Roundtables") sa stretávajú členovia EPRA, aby neformálne prediskutovali aktuálne informácie o používaní nástrojov založených na umelej inteligencii zo strany alebo určené pre národné regulačné orgány a tiež o vplyve umelej inteligencie a strojového učenia na úlohy médií a regulačných orgánov. V roku 2022 sa uskutočnilo päť stretnutí, na ktorých si účastnici okrúhlych stolov vymenili skúsenosti s používaním nástrojov AI v oblasti regulácie reklamy a vplyvných subjektov, pri monitorovaní dodržiavania predpisov a tiež pri klasifikácii obsahu a spôsobov overenia veku užívateľov.

Cieľom seminárov o platformách na zdieľanie videí a regulácii ("VSP & Regulation") je uľahčiť výmenu osvedčených postupov medzi členmi EPRA na základe ich skúseností s reguláciou platforiem na zdieľanie videí. V roku 2022 sa uskutočnili tri workshopy, na ktorých sa diskutovalo o implementácii vhodných mechanizmov podľa článku 28b smernice o AVMS, systémovom prístupe k nenávistným prejavom a vekových obmedzeniach.

V priebehu roku 2023 sa členovia EPRA stretnú osobne na dvoch plenárnych zasadnutiach. V prvom polroku sa uskutoční plenárne zasadnutie v nórskom Osle, v termíne 31. mája až 2. júna 2023. V druhom polroku zavítajú zástupcovia národných regulačných orgánov na plenárne zasadnutie do rumunskej Bukurešti, v termíne 18. až 20. októbra 2023.
 

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30