25.01.2023 | Zasadnutie RpMS č. 2/2023

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE RADY V PLÉNE

2
Vízia a strategický plán RpMS na roky 2023 – 2024 (pdf)
3
Podklady k diskusii s predstaviteľmi MIRRI k téme Koordinátora digitálnych služieb podľa Nariadenia o jednotnom trhu s digitálnymi službami – DSA
4
Správa o činnosti AO v súvislosti s vykonávaním dohľadu nad zverejňovaním obsahov na obsahových službách v období 5. 9. 2022 – 31. 12. 2022 (pdf)
5
Informácia o 3. okrúhlom stole RpMS k problematike mediálnej gramotnosti
6
Rôzne (pdf)

 

ZASADNUTIE RADY V SENÁTOCH

7
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00100 (predch. č. REO-RPMS/2022/00321) zo dňa 8. 12. 2022
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: N I K É, spol. s r. o.        
číslo autorizácie:

8
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00101 (predch. č. REO-RPMS/2022/00322) zo dňa 8. 12. 2022
Žiadosť o registráciu platformy
ÚK: N I K É, spol. s r. o.        
číslo registrácie:

9
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00122 (predch. č. REO-RPMS/2022/00346) zo dňa 21. 12. 2022
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: Drahoslav Černušák        
číslo registrácie: TKR/279

10
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00075 (predch. č. PGO-RPMS/2022/00251)            
(na vysielanie programu Správy RTVS a Rádiožurnál zo dňa 28. 10. 2022) 
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska                
číslo licencie: TD/1, RD/1

11
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00079 (predch. č. PGO-RPMS/2022/00267)
(na vysielanie programu Ezoterická poradňa s Tamarou zo dňa 15. 11. 2022) 
(vo veci možného porušenia § 82 ods. 1 písm. a), b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: PHONOTEX s.r.o.                        
číslo licencie: TD/163 

12
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00083 (predch. č. PGO RPMS/2022/00282)        
(na vysielanie reklamy na alkohol zo dňa 18. 11. 2022) 
(vo veci možného porušenia § 80 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                              
číslo licencie: TD/17

13
Preverenie podnetu

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00090 (predch. č. PGO-RPMS/2022/00301)
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 7. 11. 2022 a ďalších) 
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: TD/1

14
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00099 (predch. č. PGO-RPMS/2022/00315)
(na vysielanie programu Noviny TV JOJ) 
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.
číslo licencie: TD/15 

15
Kontrolný monitoring (pdf)

Správa č. PGO-RPMS/2023/00086 (predch. č. PGO-RPMS/2022/00292)
(monitorované dni: 2. 10., 25. 10. a 26. 10. 2022)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 písm. a), § 20 ods. 4 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: ANTIK Telecom s.r.o.
číslo licencie: TD/42

16
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO-RPMS/2023/00146 zo dňa 13. 1. 2023
(Príspevok na platforme Facebook)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Služba: Facebook
Subjekt: META PLATFORMS IRELAND LIMITED

17
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO- RPMS/2023/00145 zo dňa 13. 1. 2023
(Príspevok (komentár) na verejnej stránke zo dňa 24. 11. 2022)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Služba: Facebook
Subjekt: META PLATFORMS IRELAND LIMITED

18
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO-RPMS/2023/00144 zo dňa 13. 1. 2023
(Komentár pod príspevkom na verejnej stránke zo dňa 15. 9. 2022)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Služba: Facebook
Subjekt: META PLATFORMS IRELAND LIMITED

19
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO-RPMS/2023/00143 zo dňa 13. 1. 2023
(Komentár používateľa Slovakia Nacionalist Patriot)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Služba: Youtube
Subjekt: Google

20
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO-RPMS/2023/00141 zo dňa 13. 1. 2023
(Príspevok na platforme Facebook)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Služba: Facebook
Subjekt: META PLATFORMS IRELAND LIMITED

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre mediálne služby