Riaditeľ

Riaditeľ je výkonným orgánom regulátora, ktorého volí a odvoláva rada. Koná v mene regulátora voči zamestnancom v pracovnoprávnych vzťahoch a riadi činnosť kancelárie.

Riaditeľom Rady pre mediálne služby je Mgr. Martin Dorociak. 

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30