21.06.2023 | Zasadnutie RpMS č. 12/2023

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE SENÁTU RADY

2
Vydanie autorizácií vysielania na rozhlasové vysielanie podľa § 228 ods. 7 zákona č. 264/2022 Z. z. (pdf)

 

ZASADNUTIE PLÉNA RADY

3
Vydanie licencií na pridelenie frekvencií na účely vysielania rozhlasovej programovej služby analógovým terestriálnym vysielaním podľa § 228 ods. 7 zákona č. 264/2022 Z. z. (pdf)
4
Výberové konanie (pdf)

REO-RPMS/2023/00921
vo veci pridelenia frekvencie: 87,7 MHz Banská Bystrica
ÚK: SUB FM s. r. o.
Rádio Vlna, s.r.o.

5
Výberové konanie

REO-RPMS/2023/00922
vo veci pridelenia frekvencie: 87,8 MHz Nitra
ÚK: SUB FM s. r. o.
Nitrianske rádio s.r.o.
Marek Petráš (DETSKÉ RÁDIO)

6
Výberové konanie (pdf)

REO-RPMS/2023/00923
vo veci pridelenia frekvencie: 91,1 MHz Rimavská Sobota

7
Výberové konanie

REO-RPMS/2023/00924
vo veci pridelenia frekvencie: 91,9 MHz Zlaté Moravce
ÚK : Nitrianske rádio s.r.o.

8
Výberové konanie

REO-RPMS/2023/00925
vo veci pridelenia frekvencie: 93,2 MHz Snina
ÚK: POWER DEVELOPMENT s. r. o.
D.EXPRES, k.s. (Europa 2)
Marek Petráš (Rádio Košice)

9
Výberové konanie (pdf)

REO-RPMS/2023/00926
vo veci pridelenia frekvencie: 93,5 MHz Lučenec

10
Výberové konanie

REO-RPMS/2023/00927
vo veci pridelenia frekvencie: 95,3 MHz Rožňava
ÚK: Marek Petráš (DETSKÉ RÁDIO)

11
Výberové konanie

REO-RPMS/2023/00928
vo veci pridelenia frekvencie: 95,7 MHz Košice
ÚK: POWER DEVELOPMENT s. r. o.
Marek Petráš (DETSKÉ RÁDIO)

12
Výberové konanie (pdf)

REO-RPMS/2023/00929
vo veci pridelenia frekvencie: 95,8 MHz Žiar nad Hronom

13
Výberové konanie (pdf)

REO-RPMS/2023/00930
vo veci pridelenia frekvencie: 98,5 MHz Brezno

14
Výberové konanie

REO-RPMS/2023/00931
vo veci pridelenia frekvencie: 98,5 MHz Tvrdošín
ÚK: RADIO, a.s.
D.EXPRES, k.s. (Europa 2)

15
Výberové konanie

REO-RPMS/2023/00932
vo veci pridelenia frekvencie: 99,5 MHz Prešov
ÚK: POWER DEVELOPMENT s. r. o.
Marek Petráš (DETSKÉ RÁDIO)

16
Výberové konanie

REO-RPMS/2023/00933
vo veci pridelenia frekvencie: 104,2 MHz Levice
ÚK: SUB FM s. r. o.
Nitrianske rádio s.r.o.

17
Stanovisko k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky vo vysielaní 2023
18
Informácie o plánovaných a uskutočnených zahraničných služobných cestách (pdf)
19
Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 5. 2023 (pdf)
20
Rôzne

 

ZASADNUTIE SENÁTU RADY

21
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00270 zo dňa 8. 2. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Podnet č. PGO-RPMS/2022/00144)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Walker, Texas Ranger, To je vražda, napísala/11. 11., 3. 12. 2022/WAU
ÚK: MAC TV s.r.o. 
číslo licencie: TD/109

22
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00220 zo dňa 11. 1. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Správa č. PGO-RPMS/2022/00246)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Na hrane - Samosprávne voľby 2022/25. 10. 2022/ JOJ 24
ÚK: MAC TV s.r.o. 
číslo licencie: TD/257

23
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00221 zo dňa 11. 1. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Správa č. PGO-RPMS/2022/00239)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Diskusia s kandidátmi na poslancov, Diskusia kandidátov na primátora mesta Rimavská Sobota/18. 10. – 20. 10., 24. 10. – 26. 10. 2022/ TV RIMAVA
ÚK: RSNET TV 01 s.r.o. 
číslo licencie: TD/149

24
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00232 zo dňa 25. 1. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Správa č. PGO-RPMS/2023/00086)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. c), § 20 ods. 4 písm. e) a § 20 ods. 5 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: KOMUNÁLNE VOĽBY 2022/2. 10., 25. 10. a 26. 10. 2022/ Infokanál TANGO
ÚK: ANTIK Telecom s. r. o. 
číslo licencie: TD/42

25
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00937 zo dňa 30. 5. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: News and Media Holding a.s. 
číslo autorizácie:

26
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00522 zo dňa 22. 12. 2022
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: rEhit s.r.o. 
číslo autorizácie:

27
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00474 zo dňa 31. 12. 2022
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Mediaworks s.r.o. 
číslo autorizácie:

28
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00673 zo dňa 8. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: malinyJAM s.r.o. 
číslo autorizácie:

29
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00674 zo dňa 15. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Monstera studio s.r.o. 
číslo autorizácie:

30
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00238 zo dňa 24. 1. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: STORYmedia, s.r.o. 
číslo autorizácie:

31
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00908 zo dňa 22. 3. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: FORTUNA SK, a.s. 
číslo autorizácie:

32
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00415 zo dňa 23. 12. 2022
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: TV PIEŠŤANY production, s.r.o. 
číslo autorizácie:

33
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00635 zo dňa 26. 1. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Lifestarter 
číslo autorizácie:

34
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00636 zo dňa 1. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Bavaria TT s.r.o. 
číslo autorizácie:

35
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00677 zo dňa 12. 3. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: P Y C O s.r.o. 
číslo autorizácie:

36
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00678 zo dňa 31. 1. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: KOPACKOVO s. r. o. 
číslo autorizácie:

37
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00951 zo dňa 9. 3. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: SITY MEDIA s.r.o. 
číslo autorizácie:

38
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00952 zo dňa 24. 3. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: HYZA a.s. 
číslo autorizácie:

39
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00953 zo dňa 27. 3. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Svoboda & Williams Slovakia s.r.o. 
číslo autorizácie:

40
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00954 zo dňa 27. 3. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: DHL Express (Slovakia), spol. s r.o. 
číslo autorizácie:

41
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00955 zo dňa 30. 3. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Medicontur s.r.o. 
číslo autorizácie:

42
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00956 zo dňa 3. 4. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Wise solutions, s.r.o. 
číslo autorizácie:

43
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00957 zo dňa 31. 3. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Pribila spol. s r.o. 
číslo autorizácie:

44
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00958 zo dňa 4. 4. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: KARIN & PARTNERS, s.r.o. 
číslo autorizácie:

45
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00959 zo dňa 5. 4. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: SANAS, a.s. 
číslo autorizácie:

46
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00960 zo dňa 5. 4. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: DELTECH, a.s. 
číslo autorizácie:

47
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00605 zo dňa 30. 3. 2023
Žiadosť o autorizáciu vysielania
ÚK: IVAMAR s.r.o. 
číslo autorizácie:

48
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00897 zo dňa 24. 5. 2023
Žiadosť o registráciu retransmisie
ÚK: AB-COM, s.r.o. 
číslo registrácie:

49
Vydanie autorizácií vysielania na televízne vysielanie podľa § 228 ods. 7 zákona č. 264/2022 Z. z. (pdf)
50
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00811, REO-RPMS/2023/00472 zo dňa 2. 1. 2023
Vydanie autorizácie vysielania, Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: OTS, s.r.o. 
číslo autorizácie:

51
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00942 zo dňa 7. 6. 2023
Vydanie autorizácie vysielania
ÚK: FM media s.r.o. 
číslo autorizácie:

52
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00303 zo dňa 29. 12. 2022
Vydanie autorizácie vysielania
ÚK: L-MEDIA s. r. o. 
číslo autorizácie:

53
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00587
(na vysielanie programu Braňo Závodský Naživo zo dňa 27. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: D.EXPRES, k.s. 
číslo licencie: R/112, RD/27

54
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00600
(na vysielanie programu Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom 27.3.2023 zo dňa 27. 3. 2023 https://www.infovojna.bz)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b), § 61 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: INFO VOJNA o.z.

55
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00603
(na vysielanie programu Pekný deň s JUDr. Adrianou Krajníkovou (91) – repríza zo dňa 24. 3. 2023 https://slobodnyvysielac.sk)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b), § 20 ods. 8 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Združenie ľudí za lepšiu budúcnosť o. z.

56
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00607
(na vysielanie programu Mama na prenájom 57. epizóda zo dňa 28. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 96 ods. 3 písm. a), b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo licencie: TD/17

57
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00617
(na vysielanie programu V politike zo dňa 2. 4. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo licencie: TD/14

58
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00620
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 1. 4. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: RD/1

59
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00621
(na vysielanie programu Pozrime sa na to zo dňa 31. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo licencie: TD/14

60
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00645
(na vysielanie reklamného oznamu Mali ešte žiť z dní 5., 8. a 9. 4. 2023)
(vo veci možného porušenia § 99, § 82 ods. 1 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo licencie: TD/16, TD/109, TD/15

61
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00668
(video Dcéru mi uniesli do Ruska zaznamenané dňa 14. 4. 2023 na https://www.youtube.com/@zemplinskydialog2998)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: REKLAMA BOKA s.r.o.

62
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00683
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 15. 4. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b), § 99 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: RD/1

63
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00686
(na vysielanie programu Hokej - Tipos extraliga z dní 16. a 17. 4. 2023)
(vo veci možného porušenia § 86 ods. 2 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: TD/224

64
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO-RPMS/2023/00893 zaevidovaný dňa 24. 5. 2023
(webová stránka regiony.zoznam.sk)
Služba: regiony.zoznam.sk
Subjekt: Zoznam, s.r.o.

65
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO-RPMS/2023/00894 zaevidovaný dňa 24. 5. 2023
(video na platforme Facebook)
Služba: Facebook
Subjekt: Meta Platforms Ireland Limited

66
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO-RPMS/2023/00895 zaevidovaný dňa 24. 5. 2023
(Príspevok na stránke Vlasť na platforme Facebook)
Služba: Facebook
Subjekt: Meta Platforms Ireland Limited

20. 6. 2023, začiatok o 9:30 hod.

 

1. Verejné vypočutie žiadateľov – výberové konania:

1.1. Žiadateľ: D.EXPRES, k. s., Bratislava
SK: REO-RPMS/2023/00925, REO-RPMS/2023/00931
vo veci pridelenia frekvencie: 93,2 MHz Snina, 98,5 MHz Tvrdošín
ÚP: 9:30 hod.

 

1.2. Žiadateľ: SUB FM s. r. o., Bratislava
SK: REO-RPMS/2023/00921, REO-RPMS/2023/00922, REO-RPMS/2023/00933
vo veci pridelenia frekvencie: 87,7 MHz Banská Bystrica, 87,8 MHz Nitra, 104,2 MHz Levice
ÚP: 9:50 hod.

 

1.3. Žiadateľ: Rádio Vlna s.r.o., Bratislava
REO-RPMS/2023/00921
vo veci pridelenia frekvencie: 87,7 MHz Banská Bystrica
ÚP: 10:10 hod.

 

1.4. Žiadateľ: RADIO, a.s., Bratislava
REO-RPMS/2023/00931
vo veci pridelenia frekvencie: 98,5 MHz Tvrdošín
ÚP: 10:30 hod.

 

1.5. Žiadateľ: Nitrianske rádio s.r.o., Zbehy
REO-RPMS/2023/00922, REO-RPMS/2023/00924, REO-RPMS/2023/00933
vo veci pridelenia frekvencie: 87,8 MHz Nitra, 91,9 MHz Zlaté Moravce, 104,2 MHz Levice
ÚP: 10:50 hod.

 

1.6. Žiadateľ: POWER DEVELOPMENT s. r. o., Michalovce
REO-RPMS/2023/00925, REO-RPMS/2023/00928, REO-RPMS/2023/00932
vo veci pridelenia frekvencie: 93,2 MHz Snina, 95,7 MHz Košice, 99,5 MHz Prešov
ÚP: 11:10 hod.

 

1.7. Žiadateľ: Marek Petráš, Košice
REO-RPMS/2023/00922, REO-RPMS/2023/00925, REO-RPMS/2023/00927,
REO-RPMS/2023/00928, REO-RPMS/2023/00932
vo veci pridelenia frekvencie: 87,8 MHz Nitra, 93,2 MHz Snina, 95,3 MHz Rožňava, 95,7 MHz Košice, 99,5 MHz Prešov
ÚP: 11:30 hod.

 

 

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre mediálne služby