06.12.2023 | Zasadnutie RpMS č. 22/2023

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE PLÉNA RADY

2
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. REO-RPMS/2023/01221
(vo veci možného porušenia § 198 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Dr. FM, s.r.o. 
číslo licencie: AR/20-L

3
Informácie o uskutočnených zahraničných služobných cestách (pdf)
4
Rôzne

 

ZASADNUTIE SENÁTU 1

5
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01065 zo dňa 7. 6. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Podnet č. PGO-RPMS/2023/00509)
(vo veci možného porušenia § 28 ods. a § 174 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: SOFIAN, s. r. o. 
číslo autorizácie:

6
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01062 zo dňa 7. 6. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Podnet č. PGO-RPMS/2023/00563)
(vo veci možného porušenia § 28 ods. a § 174 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: Lenka Zlatev 
číslo autorizácie:

7
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01064 zo dňa 7. 6. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Správa č. REO-RPMS/2023/00731)
(vo veci možného porušenia § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: Slovak Telekom, a.s. 
číslo registrácie: TKR/255

8
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01286
Oznámenie o zmene autorizácie vysielania
ÚK: DCZ PRODUCTION s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/160

9
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01347
Žiadosť o zrušenie autorizácie vysielania
ÚK: Kabel TV Močenok, s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/44

10
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01245
Žiadosť o autorizáciu vysielania
ÚK: Obec Močenok 
číslo autorizácie:

11
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01220
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: PPC TEAM plus s.r.o. 
číslo autorizácie:

12
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01297
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: PB Vision s.r.o. 
číslo autorizácie: AP/112

13
Preverenie podnetu

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01198
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 17. 4. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. a), § 61 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22

14
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01203
(na vysielanie programu Farma z dní 7. 9., 8. 9. 2023)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/17

15
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01205
(na vysielanie programu V politike zo dňa 10. 9. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/87

16
Preverenie podnetu

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01210
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 14. 8. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/17

17
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01215
(na vysielanie programu Bez servítky, epizóda 133 zo dňa 13. 9. 2023)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/10

18
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01216
(na vysielanie programu Bez servítky, epizóda 132 zo dňa 12. 9. 2023)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/10

19
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01281
(na vysielanie skladby Drown zo dňa 11. 10. 2023)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Nitrianske rádio s. r. o. 
číslo autorizácie: AR/33

20
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01303
(na vysielanie programu Farma 27. 10. 2023)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/17

 

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre mediálne služby