23.11.2022 | Zasadnutie RpMS č. 8/2022

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE RADY V PLÉNE

2
Správne konanie (pdf)

SK č.: 85/SKL/2022-MS zo dňa 25. 5. 2022
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. i) zákona č. 308/2000 Z. z. účinného do 31. 7. 2022)
ÚK: NITRANET, s.r.o. 
číslo registrácie: TKR/178

 

ZASADNUTIE RADY V SENÁTOCH

3
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2022/00141 zo dňa 27. 9. 2022
Oznámenie o zmene licencie
ÚK: IFC Media, s.r.o. 
číslo licencie: TD/238

4
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2022/00255 zo dňa 4. 10. 2022
Oznámenie o zmene licencie
ÚK: D. EXPRES, k.s. 
číslo licencie: R/156

5
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2022/00259 zo dňa 3. 10. 2022
Oznámenie o zmene licencie
ÚK: Levická televízna spoločnosť s.r.o. 
číslo licencie: TD/98

6
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2022/000197 zo dňa 6. 10. 2022
Oznámenie o zmene licencie
ÚK: Rádio Vlna, s.r.o. 
číslo licencie: R/117

7
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2022/000195 zo dňa 12. 10. 2022
Oznámenie o zmene licencie
ÚK: TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce 
číslo licencie: TD/90

8
Preverenie podnetu

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00020
(na vysielanie programu Tak takto?! zo dňa 24. 6. 2022)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo licencie: TD/14

9
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00051
(na vysielanie programu Tvoja tvár znie povedome zo dňa 4. 9. 2022/hlasitosť)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 písm. d) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo licencie: TD/17

10
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00052
(na vysielanie programu Láska na chate 3. epizóda zo dňa 5. 9. 2022)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo licencie: TD/15

11
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00073
(na vysielanie programu Živé mesto_FM zo dňa 12. 9. 2022)
(vo veci možného porušenia § 25, § 61, § 62 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: RD/4

12
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00074
(na vysielanie programu Láska na chate 7. epizóda zo dňa 13. 9. 2022)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo licencie: TD/15

13
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00079
(na vysielanie upútavky na program Jack Reacher 2: Nevracaj sa zo dňa 16. 9. 2022)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo licencie: TD/47

14
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00109
(na vysielanie komunikátu Pečie celé Slovensko zo dňa 26. 9. 2022)
(vo veci možného porušenia § 73 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: TD/1

15
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00136
(program Dve na jedného z dní 20. a 27. 9. 2022)
(vo veci možného porušenia § 28 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: www.youtube.com
www.radiokompas.sk

16
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00183
(na vysielanie programu Na telo)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo licencie: TD/17

17
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO-RPMS/2022/00219
(na video na platforme Facebook zo dňa 24. 10. 2022)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: Facebook

18
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č.AO-RPMS/2022/00200
(na blokovaný profil na platforme Facebook)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: Facebook

19
Rôzne (pdf)

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre mediálne služby