Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií

Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií je prvým nástrojom svojho druhu, prostredníctvom ktorého sa relevantní aktéri v odvetví po prvýkrát v roku 2018 dohodli na samoregulačných normách v boji proti dezinformáciám. Proces revízie Kódexu sa začal v júni 2021 a vyvrcholil jeho podpisom a predstavením 16. júna 2022. Kódex vtedy podpísalo 34 signatárov. Zahŕňa veľmi veľké platformy (YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter a LinkedIn) a veľmi veľké online vyhľadávače (Google a Bing), ale aj menšie platformy (napr. Twitch a Vimeo), výskumné organizácie (napr. Avaaz, Globsec, Global Disinformation Index), fact-checkerov (napr. Maldita.es) a organizácie občianskej spoločnosti (napr. Reportéri bez hraníc).

Cieľom Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií je v spolupráci s platformami, výskumnými organizáciami a s ďalšími signatármi efektívne zakročiť proti šíreniu nebezpečných dezinformácií v online priestore. Rada pre mediálne služby, ako dlhoročný líder pracovnej skupiny ERGA zameranej na problematiku dezinformácií, pri tvorbe Kódexu úzko spolupracovala so všetkými, ktorí sa zaviazali dodržiavať ho. Ambíciou Kódexu je posilniť postavenie užívateľov, sprístupniť potrebné dáta pre výskum a výrazne zvýšiť transparentnosť technologických firiem v oblasti moderovania obsahu.

Keďže úspešnosť Kódexu bude závisieť najmä od jeho praktickej implementácie, kľúčovým je umožniť systematicky prehodnocovanie jednotlivých záväzkov, ktoré z neho vyplývajú. Nový Kódex preto obsahuje merateľné ukazovatele týkajúce sa posilňovania integrity služieb, upevňovania postavenia užívateľov či fact-checkerov aj v prístupe k dátam pre vedecký výskum. Monitorovanie efektivity Kódexu a zároveň navrhovanie jeho potrebných zmien bude v kompetencii Stálej pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov signatárov, ERGA, Európskej komisie a EDMO. Skupinu ERGA v nej zastupuje vedúci analytického odboru Stanislav Matějka.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30