30.08.2023 | Zasadnutie RpMS č. 15/2023

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE PLÉNA RADY

2
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01131 zo dňa 18. 5. 2023
Žiadosť o odňatie frekvencie
ÚK: Marek Petráš
číslo licencie: AR/38-L

3
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00630 zo dňa 22. 3. 2023
(vo veci možného porušenia § 199 ods. 2 písm. d) zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: Marek Petráš
číslo licencie: AR/37-L, AR/38-L

4
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00569 zo dňa 22. 3. 2023
REO-RPMS/2023/00714 zo dňa 5. 4. 2023
(vo veci možného porušenia § 199 ods. 2 písm. d) zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: Rádio Mária Slovensko s. r. o.
číslo licencie: AR/30-L

5
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01132 zo dňa 27. 7. 2023
Žiadosť o odňatie frekvencie
ÚK: Rádio WOW s.r.o.
číslo licencie: AR/41-L

6
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01060 zo dňa 24. 5. 2023
(vo veci možného porušenia § 199 ods. 2 písm. d) zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: Rádio WOW s.r.o.
číslo licencie: AR/41-L

7
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00548 zo dňa 8. 3. 2023
(vo veci možného porušenia § 199 ods. 2 písm. d) a e) zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: Zoznam Radio VIVA s.r.o.
číslo licencie: AR/12-L

8
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00497 zo dňa 2. 3. 2023
(vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie)
ÚK: Zoznam Radio VIVA s.r.o.
číslo licencie: AR/12-L

9
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01120 zo dňa 8. 8. 2023
Oznámenie o zmene licencie
ÚK: SITY MEDIA s.r.o.
číslo licencie: AR/31-L

10
Informácie o uskutočnených a plánovaných zahraničných služobných cestách (pdf)
11
Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. 6. 2023 (pdf)
12
Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 7. 2023 (pdf)
13
Valorizácia platu riaditeľa
14
Rôzne

 

ZASADNUTIE SENÁTU RADY

15
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01120 zo dňa 8. 8. 2023
Oznámenie o zmene autorizácie vysielania
ÚK: SITY MEDIA s.r.o. 
číslo autorizácie: AR/31

16
Vydanie autorizácií vysielania podľa § 228 ods. 7 zákona č. 264/2022 Z. z. (pdf)
17
Projekty diskusných programov počas volebnej kampane podľa § 10 ods. 5 zákona č. 181/2014 Z. z. (pdf)
18
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00650
vo veci žiadosti o udelenie výnimky z podielu európskych diel podľa § 70 ods. 4 zákona č. 264/2022 Z. z.
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o. číslo
autorizácie: AP/15

19
Správne konanie

SK č.: REO-RPMS/2023/01037
vo veci žiadosti o udelenie výnimky z podielu európskych diel podľa § 70 ods. 4 zákona č. 264/2022 Z. z.
ÚK: Slovak Telekom, a.s. 
číslo autorizácie: AP/97

20
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00634 zo dňa 22. 3. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Podnet č. PGO-RPMS/2023/00215)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Klub bitkárov/27. 1. 2023/Jednotka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22

21
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00547 zo dňa 8. 3. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Podnet č. PGO-RPMS/2023/00156)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b), § 61 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Debata na telefón/18. 12. 2022/Rádio Frontinus
ÚK: FRONTINUS s.r.o. 
číslo autorizácie: AR/35

22
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00546 zo dňa 8. 3. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Podnet č. PGO-RPMS/2023/00242)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Tak takto?!/6. 2. 2023/TA3
ÚK: C.E.N. s. r. o. 
číslo autorizácie: AT/87

23
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00633 zo dňa 22. 3. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Podnet č. PGO-RPMS/2023/00172)
(vo veci možného porušenia § 85 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: reklamné šoty Ryba v srdci Nitry a HaS – partnerské centrum Konica Minolta/2. 1., 3. 1. 2023/Rádio v Nitre
ÚK: Nitrianske rádio s. r. o.
číslo autorizácie: AR/33

24
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00545 zo dňa 8. 3. 2023
(vo veci možného porušenia § 28 ods. 1 a § 174 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: Televízia SLOVAN, s. r. o. číslo autorizácie:
25/ SK č.: REO-RPMS/2023/01114 zo dňa 1. 8. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Startitup s.r.o. 
číslo autorizácie:

25
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01114 zo dňa 1. 8. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Startitup s.r.o. 
číslo autorizácie:

26
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00885 zo dňa 2. 3. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Fitshaker s.r.o. 
číslo autorizácie:

27
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01143 zo dňa 16. 6. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
číslo autorizácie:

28
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01144 zo dňa 14. 6. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Modrý koník s.r.o. 
číslo autorizácie:

29
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01158 zo dňa 5. 6. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: EXCIMER spol. s r.o. 
číslo autorizácie:

30
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01088 zo dňa 14. 7. 2023
Oznámenie o zmene autorizácie poskytovania
ÚK: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. číslo
autorizácie: AP/80,AP/81, AP/82, AP/83, AP/84

31
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01125 zo dňa 5. 7. 2023
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: DIPOS PLUS, spol. s r.o.
číslo registrácie: TKR/231

32
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00939
(na vysielanie programu Silná zostava zo dňa 2. 6. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/23

33
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00940
(na vysielanie programu Otvorene s Annou Vargovou odo dňa 6. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AR/1

34
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00944
(na vysielanie programu Pálenica Borisa Filana zo dňa 3. 6. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AR/1

35
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00948
(na vysielanie reklamného oznamu Desperados zo dňa 8. 6. 2023)
(vo veci možného porušenia § 80 písm. a), § 76 ods. 1 písm. a), b), § 76 ods. 2 písm. d) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AR/4

36
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00949
(na vysielanie programu Trochu inak s Adelou zo dňa 9. 6. 2023)
(vo veci možného porušenia § 53 ods. 1 písm. a), c), d) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/23

37
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00992
(na vysielanie programov Správy RTVS zo dňa 15. 6. 2023 a Ranné správy RTVS zo dňa 16. 6. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22

38
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01032
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 24. 6. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AR/1

39
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01072
(na vysielanie programov Večera s Havranom a Silná zostava)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/23

40
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO-RPMS/2023/01084 zaevidovaný dňa 19. 7. 2023
(video na platforme Facebook)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: Meta Platforms Ireland Limited

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre mediálne služby