13.09.2023 | Zasadnutie RpMS č. 16/2023

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE PLÉNA RADY

2
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01132 zo dňa 27. 7. 2023
Žiadosť o odňatie frekvencie
ÚK: Rádio WOW s.r.o. 
číslo licencie: AR/41-L

3
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00631 zo dňa 22. 3. 2023
(vo veci možného porušenia § 199 ods. 2 písm. d) zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: Rádio WOW s.r.o. 
číslo licencie: AR/41-L

4
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00632 zo dňa 22. 3. 2023
(vo veci možného porušenia § 199 ods. 2 písm. d) zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: FM media s.r.o. 
číslo licencie: R/141
ÚP: 10:00 hod.

5
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01087 zo dňa 24. 7. 2023
Žiadosť o zápis do evidencie samoregulačných orgánov
ÚK: Rada pre reklamu

6
Informácie o plánovaných zahraničných služobných cestách (pdf)
7
Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 8. 2023 (pdf)
8
Rôzne

 

ZASADNUTIE SENÁTU 2

9
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01063 zo dňa 7. 6. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Podnet č. PGO-RPMS/2023/00583)
(vo veci možného porušenia § 72 ods. 2 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Noviny TV JOJ/25. 3. 2023/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/10

10
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00909 zo dňa 9. 5. 2023
Žiadosť o autorizáciu vysielania
ÚK: Československá obchodná banka, a.s. 
číslo autorizácie:

11
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01162 zo dňa 24. 8. 2023
Žiadosť o autorizáciu vysielania
ÚK: DCZ PRODUCTION s. r. o. 
číslo autorizácie:

12
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01182 zo dňa 31. 8. 2023
Oznámenie o zmene autorizácie vysielania
ÚK: TVR a RE, s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/134

13
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01013 zo dňa 28. 3. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: C4P, s. r. o. 
číslo autorizácie:

14
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01150 zo dňa 15. 6. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Marketing SZĽH, spol. s r. o. 
číslo autorizácie:

15
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01163 zo dňa 19. 6. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Ryba Žilina, spol. s r. o. 
číslo autorizácie:

16
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01164 zo dňa 26. 6. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: LEXXUS, a.s. 
číslo autorizácie:

17
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01166 zo dňa 14. 7. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: PHOENIX zdravotnícke zásobovanie, a.s. 
číslo autorizácie:

18
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01006
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 18. 6. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22

19
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01010
(na vysielanie programu 911, 5. séria, epizóda 1, 2 zo dňa 20. 6. 2023)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/10

20
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01014
(na vysielanie programu Trochu inak s Adelou zo dňa 23. 6. 2023)
(vo veci možného porušenia § 53 ods. 1 písm. a), c), d) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/23

21
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01016
(na vysielanie programu Černí baroni zo dňa 25. 6. 2023)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/10

 

ZASADNUTIE SENÁTU 1

22
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01017
(na vysielanie programu V politike zo dňa 25. 6. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b), § 61 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/87

23
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01019
(na vysielanie programu Na telo zo dňa 25. 6. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/17

24
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01033
(na vysielanie sponzorských odkazov Clavin Platinum zo dňa 26. 6. 2023)
(vo veci možného porušenia § 80 písm. b), § 82 ods. 1 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/17

25
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01034
(na vysielanie programu Prvok, Šampón, Tečka a Karel zo dňa 25. 6. 2023)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/10

26
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01042
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 18. 6. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22

27
Preverenie podnetu

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01081
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 12. 7. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b), § 61 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/10

28
Projekt diskusných programov počas volebnej kampane podľa § 10 ods. 5 zákona č. 181/2014 Z. z. (pdf)

Ústne pojednávanie:
10:00 hod. – FM media s.r.o. – REO-RPMS/2023/00632

 

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre mediálne služby