Zloženie a funkčné obdobie členov Komisie na ochranu maloletých

Predsedníčka
Mgr. Slavomíra Salajová
funkčné obdobie: 14. 9. 2022 – 13. 9. 2026

Podpredseda
doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.
funkčné obdobie: 14. 9. 2022 – 13. 9. 2026

Členovia
PhDr. Eva Czuczorová
funkčné obdobie: 14. 9. 2022 – 13. 9. 2026

Bc. Zita Hosszúová
funkčné obdobie: 14. 9. 2022 – 13. 9. 2026

Ing. Tomáš Janísek
funkčné obdobie: 14. 9. 2022 – 13. 9. 2026

JUDr. Katarína Kožuchová, LL.M.
funkčné obdobie: 19. 10. 2022 – 18. 10. 2026

Mgr. et Mgr. Radoslav Kutaš
funkčné obdobie: 20. 9. 2022 – 19. 9. 2026

Mgr. Vladimír Ruman
funkčné obdobie: 9. 9. 2022 – 8. 9. 2026

Mgr. Veronika Trajlínková
funkčné obdobie: 19. 12. 2022 – 18. 12. 2026


Komisia na ochranu maloletých má deväť členov a tvorí ju:

  • jeden člen nominovaný Radou pre mediálne služby (ďalej len „regulátor“),
  • jeden člen nominovaný ministerstvom kultúry,
  • jeden člen nominovaný Slovenskou obchodnou inšpekciou,
  • jeden člen nominovaný profesnou organizáciou distributérov audiovizuálnych diel reprezentujúcich väčšinu trhu kinodistribúcie,
  • jeden člen nominovaný profesnou organizáciou televíznych vysielateľov reprezentujúcich väčšinu reklamného trhu,
  • jeden člen nominovaný profesnou organizáciou prevádzkovateľov audiovizuálneho technického zariadenia reprezentujúcou väčšinu trhu,
  • jeden člen nominovaný Rozhlasom a televíziou Slovenska,
  • jeden člen nominovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR za oblasť detskej psychológie alebo vzdelávania,
  • jeden člen nominovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR za oblasť sociálnoprávnej ochrany detí.

Funkčné obdobie člena komisie je štvorročné a začína plynúť dňom doručenia nominácie komisii; člena komisie možno nominovať aj opätovne.
 

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
1
 
2
 
3