Zloženie a funkčné obdobie členov Komisie na ochranu maloletých

Predsedníčka

Mgr. Slavomíra Salajová
funkčné obdobie: 14. 9. 2022 – 13. 9. 2026
(členka nominovaný profesnou organizáciou televíznych vysielateľov reprezentujúcich väčšinu reklamného trhu - Asociálcia televíznych vysielateľov Slovenska)

Podpredseda

doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.
funkčné obdobie: 14. 9. 2022 – 13. 9. 2026
(člen nominovaný Radou pre mediálne služby)

Členovia

PhDr. Eva Czuczorová
funkčné obdobie: 14. 9. 2022 – 13. 9. 2026
(členka nominová ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Bc. Zita Hosszúová
funkčné obdobie: 14. 9. 2022 – 13. 9. 2026
(členka nominovaný profesnou organizáciou prevádzkovateľov audiovizuálneho technického zariadenia reprezentujúcou väčšinu trhu - Združenie prevádzkovateľov kín SR o. z.)

Ing. Tomáš Janísek
funkčné obdobie: 14. 9. 2022 – 13. 9. 2026
(člen nominovaný profesnou organizáciou distributérov audiovizuálnych diel reprezentujúcich väčšinu trhu kinodistribúcie - Únia filmových distribútorov SR)

JUDr. Katarína Kožuchová, LL.M.
funkčné obdobie: 19. 10. 2022 – 18. 10. 2026
(členka nominovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR) 

Mgr. et Mgr. Radoslav Kutaš
funkčné obdobie: 20. 9. 2022 – 19. 9. 2026
(člen nominovaný Ministerstvom kultúry SR)

Mgr. Vladimír Ruman
funkčné obdobie: 9. 9. 2022 – 8. 9. 2026
(člen nominovaný Rozhlasom a televíziou Slovenska)

Mgr. Veronika Trajlínková
funkčné obdobie: 19. 12. 2022 – 18. 12. 2026
(členka nominovaná Slovenskou obchodnou inšpekciou)

 

Funkčné obdobie člena komisie je štvorročné a začína plynúť dňom doručenia nominácie komisii; člena komisie možno nominovať aj opätovne.
 

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4