03.07.2024 | Zasadnutie RpMS č. 12/2024

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE PLÉNA RADY

2
Odvolanie proti rozhodnutiu Rady č. RL/60/2023 zo dňa 20. 12. 2023 (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01070 zo dňa 21. 6. 2023
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Pekný deň s JUDr. Adrianou Krajníkovou (91)/ 24. 3. 2023/Slobodný vysielač
ÚK: Združenie ľudí za lepšiu budúcnosť o. z. 
číslo autorizácie:

3
Odvolanie proti rozhodnutiu Rady č. RL/23/2023 zo dňa 6. 7. 2023 (pdf)

SK č.: 0014/SKO/2024 (predch. č. REO-RPMS/2023/00478)
(vo veci možného porušenia § 239 ods. 1 písm. a), § 239 ods. 5 písm. a) a b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska (programové služby: Jednotka, Dvojka, RTVS 24, RTVS Šport, Trojka)
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22 – AT/26

4
Odvolanie proti rozhodnutiu Rady č. RL/48/2023 zo dňa 11. 10. 2023 (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01002 zo dňa 10. 5. 2023
(vo veci možného porušenia § 70 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Poskytovateľ: Slovak Telekom, a.s. (Magio Kino)
ÚK: Slovak Telekom, a.s. 
číslo autorizácie: AP/97

5
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 264/2022 Z. z. (pdf)

Podnet č. 0007/SL/2024
(vo veci možného porušenia § 199 ods. 2 písm. d) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielatelia: Dr. FM, s. r. o., JF Property group s.r.o. 
číslo autorizácie: AR/20, AR/26

6
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 264/2022 Z. z. (pdf)

Podnet č. 0009/SL/2024
(vo veci možného porušenia § 199 ods. 2 písm. e) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Trnavská produkčná s.r.o. 
číslo autorizácie: AR/13

7
Informácie o plánovaných a uskutočnených zahraničných služobných cestách (pdf)
8
Rôzne

 

ZASADNUTIE SENÁTU 2

9
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0076/SKO/2024
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Podnet č. 0035/SO/2024)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Súdna sieň, Policajti v akcii a Prvé oddelenie v čase od cca 06:50:43 do 08:43:44 hod./27. 11. 2023/WAU
ÚK: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/12

10
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0077/SKO/2024
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Podnet č. 0036/SO/2024, č. 0040/SO/2024)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Indiana Jones a chrám skazy, Indiana Jones a posledná krížová výprava/25. 11. 2023, 2. 12. 2023/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/10

11
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0078/SKO/2024
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Podnet č. 0045/SO/2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Ranné správy/14. 12. 2023/TA3
ÚK: C.E.N. s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/87

12
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0101/P/2024 (predch. č. 1022/SKO/2017)
Sťažnosť č. 650/SO/2017
(na vysielanie programu Hangadó – Zvuk-art zo dňa 18. 4. 2017)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona, programová služba: Rádio Patria
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AR/5

13
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0063/SKL/2024
Žiadosť o autorizáciu vysielania
ÚK: Šuňava OTV, s.r.o. 
číslo autorizácie:

14
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0087/SKL/2024 – 0094/SKL/2024
Žiadosť o autorizáciu vysielania
ÚK: LOGOS MEDIA, s.r.o. 
číslo autorizácie:

15
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0115/SKL/2024
Žiadosť o autorizáciu vysielania
ÚK: NITRANET, s.r.o. 
číslo autorizácie:

16
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0080/AMS/2024
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: TURBO TV MEDIA, s.r.o. 
číslo autorizácie:

17
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0116/SKL/2024
Oznámenie o zmene autorizácie vysielania
ÚK: See & Go, s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/60

 

ZASADNUTIE SENÁTU 1

18
Oboznámenie s rozhodnutím č. RL/10/2024
19
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0131/SO/2024
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 5. 4. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22

20
Preverenie podnetu

Podnet č. 0133/SO/2024
(na vysielanie programu Tlačová beseda zo dňa 5. 4. 2024)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/87

21
Preverenie podnetu

Podnet č. 0135/SO/2024
(na vysielanie programu Žurnál zo dňa 5. 4. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b), § 20 ods. 4 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/87

22
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0138/SO/2024
(na vysielanie programu Na telo zo dňa 14. 4. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/17

23
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0141/SO/2024
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 22. 4. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AR/1

24
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0142/SO/2024
(na vysielanie programu Ranné správy RTVS zo dňa 4. 4. 2024)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22, AT/24

25
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0143/SO/2024
(na vysielanie programu Aktuálne :24 zo dňa 24. 4. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/24

26
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0144/SO/2024
(na vysielanie programu Slnko v sieti zo dňa 26. 4. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. a), § 98 ods. 2 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22

27
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0147/SO/2024
(na vysielanie programu Aktuálne :24 zo dňa 19. 2. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/24

28
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0150/SO/2024
(na vysielanie programu Svet :24 zo dňa 25. 4. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/24

29
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0151/SO/2024
(na vysielanie programu Aktuálne :24 zo dňa 2. 5. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/24

30
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0152/SO/2024
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 2. 5. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/16

31
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0153/SO/2024
(na vysielanie programu Správy zo dňa 24. 4. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/87

32
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0155/SO/2024
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 5. 5. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b), § 62 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22

33
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0158/SO/2024
(na vysielanie programu Správy zo dňa 16. 5. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/87

34
Preverenie podnetu

Podnet č. 0159/SO/2024
(na vysielanie programu Večera s Havranom 26. 3. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. a), § 61 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/23

35
Preverenie podnetu

Podnet č. 0160/SO/2024
(na vysielanie programu Reportéri 8. 4. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. a), § 61 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22

36
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0164/SO/2024
(na vysielanie programu Overovňa zo dňa 17. 5. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AR/1

37
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0167/SO/2024
(na vysielanie programu Flintstonovci zo dňa 19. 5. 2024)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/10

38
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0168/SO/2024
(na vysielanie programu Král na ťahu zo dňa 22. 5. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/87

39
Štatistika slovenských hudobných diel 4. štvrťrok 2023 a 1. štvrťrok 2024 (pdf)

Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska
oprávnení vysielatelia

40
Kontrolný monitoring (pdf)

Monitoring č. 0003/M/2024
(monitorované dni: 23. 3. a 4. 4. 2024)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/17

41
Kontrolný monitoring (pdf)

Monitoring č. 0004/M/2024
(monitorované dni: 4. 4. 2024)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22

 

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre mediálne služby