22.03.2023 | Zasadnutie RpMS č. 6/2023

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE RADY V PLÉNE

2
Schválenie výročnej správy Rady za rok 2022
3
Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 28. 2. 2023 (pdf)
4
Informácia o uskutočnených zahraničných služobných cestách (pdf)
5
Aktuálne informácie k zákonu č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách
6
Preverenie využívania frekvencií na účely, na ktoré boli pridelené (pdf)
7
Rôzne

 

ZASADNUTIE SENÁTU RADY

8
Udelenia autorizácií poskytovania na základe § 230 zákona č. 264/2022 Z. z. (pdf)
9
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00534 zo dňa 27. 12. 2022
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: DUEL – PRESS, s.r.o. 
číslo autorizácie:

10
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00526 zo dňa 23. 12. 2022
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: KREATIV GA spol. s r.o. 
číslo autorizácie:

11
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00518 zo dňa 30. 12. 2022
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 
číslo autorizácie:

12
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00520 zo dňa 27. 12. 2022
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava 
číslo autorizácie:

13
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00519 zo dňa 30. 12. 2022
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Radoslav Haring 
číslo autorizácie:

14
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00444 zo dňa 22. 12. 2022
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 
číslo autorizácie:

15
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00414 zo dňa 23. 12. 2022
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Trenčiansky terajšok s. r. o. 
číslo autorizácie:

16
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00278 zo dňa 20. 12. 2022
Vydanie autorizácie vysielania
ÚK: FLOK, s. r. o. 
číslo autorizácie:

17
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00314 zo dňa 22. 12. 2022
Zmena registrácie retransmisie podľa § 231 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.
ÚK: AnTechNet, s.r.o. 
číslo registrácie: TKR/320

18
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00001, č. PGO-RPMS/2023/00187
(na vysielanie programov Televízne noviny z dní 1. a 2. 1. 2023 a Reflex zo dňa 19. 1. 2023)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 písm. d) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo licencie: TD/17

19
Preverenie podnetu

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00002, č. PGO-RPMS/2023/00003
(na vysielanie programov Prvé televízne noviny, Televízne noviny a Správy RTVS zo dňa 20. 10. 2022)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/17
Rozhlas a televízia Slovenska              číslo licencie: TD/1

20
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00009
(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 9. 1. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b), § 61 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo licencie: TD/14

21
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00158
(na vysielanie programu Všetko alebo nič zo dňa 27. 12. 2022)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo licencie: TD/17

22
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00159
(na vysielanie programu Sketch Bros zo dňa 31. 12. 2022)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: D.EXPRES, k.s. 
číslo licencie: R/105, RD/32

23
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00171
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 2. 1. 2023)
(vo veci možného porušenia § 72 ods. 2 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: TD/1, TD/3

24
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00172
(na vysielanie programovej služby Rádio v Nitre z dní 2. a 3. 1. 2023)
(vo veci možného porušenia § 85 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Nitrianske rádio s. r. o. 
číslo licencie: R/150

25
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00173
(na vysielanie programu Tři bratři zo dňa 5. 1. 2023)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo licencie: TD/17

26
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00174
(na vysielanie programu Zakliata jaskyňa zo dňa 6. 1. 2023)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: TD/2

27
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00177
(na vysielanie pohyblivých správ na lište obrazovky zo dňa 11. 1. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b), § 61 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo licencie: TD/14

28
Preverenie podnetu

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00178
(na vysielanie programu Iveta 1. a 2. epizóda zo dňa 8. 1. 2023)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo licencie: TD/15

29
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00181
(na vysielanie programu Noviny (Tlačová beseda SMER-SD) zo dňa 15. 1. 2023)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo licencie: TD/257

30
Preverenie podnetu (pdf)

Preverenie podnetu
Podnet č. PGO-RPMS/2023/00183
(na vysielanie sponzorských odkazov Arginmax, Clavin zo dňa 16. 1. 2023)
(vo veci možného porušenia § 80 písm. b), § 82 ods. 1 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo licencie: TD/17

31
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00215
(na vysielanie programu Klub bitkárov zo dňa 27. 1. 2023)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: TD/1

32
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO-RPMS/2023/00241 zaevidovaný dňa 8. 2. 2023
(Príspevok na platforme YouTube)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: Google Ireland Limited

33
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO-RPMS/2023/00266 zaevidovaný dňa 15. 2. 2023
(Komentáre na platforme Facebook)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: Meta Platforms Ireland Limited

34
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO-RPMS/2023/00267 zaevidovaný dňa 15. 2. 2023
(Obmedzený účet na platforme Facebook)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: Meta Platforms Ireland Limited

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre mediálne služby