Stredoeurópske regulačné fórum (CERF)

CERF funguje na základe spoločného Memoranda o porozumení, spolupráci a výmene informácií od roku 2009. V súčasnosti sú členmi CERF Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko a Slovinsko. CERF slúži primárne ako nástroj pre pravidelnú výmenu názorov a skúseností medzi jej členmi na rôzne témy, ktoré sa každoročne stanovujú podľa ich aktuálnosti. V roku 2021 bolo stretnutie CERF plánované v poľskom Krakove, vzhľadom na opatrenia vyplývajúce z pandemickej situácie sa však uskutočnilo online. Hlavnými témami zasadnutia boli implementácia Smernice o AVMS, ekonomické dopady krízy súvisiacej s pandémiou koronavírusu na audiovizuálny sektor v jednotlivých krajinách a ochrana maloletých pred negatívnym vplyvom reklamy.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30