07.12.2022 | Zasadnutie RpMS č. 10/2022

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE RADY V PLÉNE

2
Správne konanie (pdf)

SK č.: 181/SKO/2022-MS zo dňa 6. 7. 2022
          182/SKO/2022-MS zo dňa 6. 7. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 648/SO/2022)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b), l), § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. účinného do 31. 7. 2022)
Monitorované komunikáty/deň/programová služba: Priamy prenos z rokovania MsZ Nováky /20. 4. 2022/ TV NOVÁKY
ÚK: Kabeltelsat s.r.o.    
číslo licencie: TD/254

3
Správne konanie (pdf)

SK č.: 158/SKO/2022-MS zo dňa 22. 6. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 5/SO/2022-MS)
(vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 308/2000 Z. z. účinného do 31. 7. 2022)
Monitorované komunikáty/deň/programová služba: Duel šampiónov/28. 4. 2022/Jednotka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska    
číslo licencie: TD/1

4
Správne konanie (pdf)

SK č.: 157/SKO/2022-MS zo dňa 22. 6. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 2/SO/2022-MS)
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) a § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. účinného do 31. 7. 2022)
Monitorované komunikáty/deň/programová služba: Noviny, upútavka na program Policajtov švagor/25. 4. 2022/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.    
číslo licencie: TD/15

5
Správne konanie (pdf)

SK č.: 156/SKL/2022-MS zo dňa 22. 6. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 1/SO/2022-MS)
(vo veci možného porušenia § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. účinného do 31. 7. 2022)
ÚK: STORYmedia s.r.o.

6
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2022/00269 zo dňa 7. 11. 2022
Žiadosť o odňatie frekvencie
ÚK: D.EXPRES, k.s.        
číslo licencie: R/133

 

ZASADNUTIE RADY V SENÁTOCH

7
Preverenie podnetu (pdf)

Podnety č. REO-RPMS/2022/00173, REO-RPMS/2022/00233
(vo veci možného porušenia § 199 ods. 2 písm. a) a d) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rádio Rebeca, s.r.o.
číslo licencie: R/123

8
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2022/00252 zo dňa 2. 11. 2022
Žiadosť o zmenu licencie
ÚK: TV Florena, s.r.o.        
číslo licencie: TD/236

9
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2022/00256 zo dňa 4. 10. 2022
Oznámenie o zmene licencie
ÚK: SUB FM s. r. o.        
číslo licencie: R/149

10
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2022/00261 zo dňa 18. 10. 2022
Žiadosť o zmenu licencie
ÚK: Dr. FM, s. r. o.        
číslo licencie: R/146

11
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2022/00260 zo dňa 10. 10. 2022
Žiadosť o zrušenie licencie
ÚK: MV Média, s.r.o.        
číslo licencie: TD/229

12
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2022/00288 zo dňa 19. 10. 2022
Zánik registrácie retransmisie
ÚK: COMP-SHOP, s.r.o.        
číslo registrácie: TKR/328

13
Preverenie využívania frekvencií pridelených vo výberovom konaní jeseň 2020 (pdf)
14
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00080                                                                 
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 18. 09. 2022) 
(vo veci možného porušenia § 25  písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska
číslo licencie: TD/1

15
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00081                                                                      
(na vysielanie programu Sisi 4. časť zo dňa 18.9.2022) 
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska
číslo licencie: TD/1

16
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00087                
(na vysielanie reklamy na alkohol zo dňa 24. 9. 2022) 
(vo veci možného porušenia § 80 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska                
číslo licencie: TD/1 

17
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00135                                                                   
(na vysielanie reklamného oznamu Becherovka zo dňa 5. 10. 2022) 
(vo veci možného porušenia § 80 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo licencie: TD/17 

18
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00139
(na vysielanie programu Sedem zo dňa 6. 10. 2022) 
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/257

19
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00144
(na vysielanie programu Návrat do budúcnosti zo dňa 8. 10. 2022) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. b), § 88 ods. 4 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/16

20
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00170                                                                   
(na vysielanie reklamného oznamu Fortuna zo dňa 11. 10. 2022) 
(vo veci možného porušenia § 74 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: TD/17 

21
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00179                                                                   
(na vysielanie programu Braňo Závodský naživo zo dňa 13. 10. 2022) 
(vo veci možného porušenia § 25 a § 62 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: D.EXPRES, k.s.
číslo licencie: R/112, RD/27

22
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00181                                                                      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 12. 10. 2022) 
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska
číslo licencie: TD/1

23
Kontrolný monitoring (pdf)

Správa č. PGO-RPMS/2022/00124, č. PGO-RPMS/2022/00125  
(monitorované dni: 2. 10. 2022)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: ANTIK Telecom s.r.o.
číslo licencie: TD/80, TD/76

24
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO-RPMS/2022/00266
(komentár na platforme Facebook) 
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: Facebook 

25
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO-RPMS/2022/00254
(blog „Židovka z Tel Avivu odhaľuje falšovanie príbehu o holokauste“) 
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: Hlavné správy (HEURÉKA EVOLUTION, s.r.o., Heuréka evolution)

26
Rôzne (pdf)

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre mediálne služby