10.01.2024 | Zasadnutie RpMS č. 1/2024

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE PLÉNA RADY

2
Informácie o plánovaných a uskutočnených zahraničných služobných cestách (pdf)
3
Správne konanie (pdf)

REO-RPMS/2023/01271
vo veci možného porušenia § 199 ods. 2 písm. e) zákona č. 264/2022 Z. z.
ÚK: Trnavská Produkčná s.r.o.
číslo licencie: AR/13-L

4
Rôzne

 

ZASADNUTIE SENÁTU 1

5
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01349
Oznámenie o zmene autorizácie vysielania
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol s r. o.
číslo autorizácie: AT/17, AT/18, AT/19, AT/20, AT/21

6
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01349
Oznámenie o zmene autorizácie poskytovania
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.
číslo autorizácie: AP/3, AP/4, AP/5

7
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01365
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Nadácia Zastavme Korupciu
číslo autorizácie:

8
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01374
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Reality Smolko, s. r. o.
číslo autorizácie:

9
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01397
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: VRK REAL PLUS – REALITY s.r.o.
číslo autorizácie:

 

ZASADNUTIE SENÁTU 2

10
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01292
(na vysielanie programu V politike zo dňa 22. 10. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.
číslo autorizácie: AT/87

11
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01293
(na vysielanie programu Štúdio TA3 zo dňa 22. 10. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.
číslo autorizácie: AT/87

12
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01295
(na vysielanie programov SpongeBob v nohaviciach, Mechamato, Super 4 z dní 21. a 23. 10. 2023)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo autorizácie: AT/13

13
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01304
(na vysielanie programu Merkúr zo dňa 27. 10. 2023)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo autorizácie: AT/11

14
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01318
(na vysielanie programu Lunchtime zo dňa 10. 11. 2023)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 a 12 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Zoznam RADIO VIVA s.r.o.
číslo autorizácie: AR/12

15
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01414
(na vysielanie programu Ranná šou s Juniorom a Marcelom
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: RADIO, a.s.
číslo autorizácie: AR/16 

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre mediálne služby