07.09.2022 | Zasadnutie RpMS č. 3/2022

Program
1
Schválenie programu zasadnutia, kontrola plnenia úloh

 

ZASADNUTIE RADY V PLÉNE

2
Správne konanie (pdf)

SK č.: 612/SKO/2022 zo dňa 23. 3. 2022
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. účinného do 31. 7. 2022)
ÚK: Music Gallery Group, s. r. o. číslo licencie: R/147

3
Správne konanie (pdf)

SK č.: 551/SKL/2022 zo dňa 9. 3. 2022
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. účinného do 31. 7. 2022)
ÚK: Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.                                                           číslo registrácie: TKR/288

4
Správne konanie (pdf)

SK č.: 552/SKL/2022 zo dňa 9. 3. 2022
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. účinného do 31. 7. 2022)
ÚK: Družstvo BELSAT                                                                                  číslo registrácie: TKR/233

5
Správne konanie (pdf)

SK č.: 23/SKL/2022-MS zo dňa 27. 4. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 368/SL/2022)
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. účinného do 31. 7. 2022)
ÚK: Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné                                      číslo registrácie: TKR/114

6
Správne konanie (pdf)

SK č.: 548/SKO/2022 zo dňa 9. 3. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 452/SO/2022)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. účinného do 31. 7. 2022)
Monitorované komunikáty/deň/programová služba: Správy a komentáre/22. 2. 2022/Jednotka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska                                                                číslo licencie: TD/1

7
Správne konanie (pdf)

SK č.: 549/SKO/2022 zo dňa 9. 3. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 452/SO/2022)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. účinného do 31. 7. 2022)
Monitorované komunikáty/deň/programová služba: Tak takto?!/22. 2. 2022/TA3
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                                          číslo licencie: TD/14

8
Správne konanie (pdf)

SK č.: 546/SKO/2022 zo dňa 9. 3. 2022
           547/SKO/2022 zo dňa 9. 3. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 230/SO/2022, 269/SO/2022)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) a f) zákona č. 308/2000 Z. z. účinného do
31. 7. 2022)
Monitorované komunikáty/deň/programová služba: Televízne noviny, Reflex/5. 1., 9. 1., 10. 1., 12. 1.,
21. 2. 2022/TV MARKÍZA; tvnoviny.sk
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                                      číslo licencie: TD/17

9
Správne konanie (pdf)

SK č.: 193/SKL/2022-MS zo dňa 29. 7. 2022
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: MARTICO, s.r.o.                                                                                 číslo licencie:

10
Správne konanie (pdf)

SK č.: 135/SKL/2022-MS zo dňa 22. 6. 2022
Oznámenie o zmene licencie
ÚK: VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o.                                                     číslo licencie: TD/115

11
Správne konanie (pdf)

SK č.: 183/SKL/2022-MS zo dňa 21. 7. 2022
Oznámenie o zmene licencie
ÚK: PHONOTEX s. r. o.                                                                            číslo licencie: TD/163

 

ZASADNUTIE RADY V SENÁTOCH

12
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 103/SO/2022-MS
(vo veci možného porušenia § 199 ods. 2 písm. d) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rádio Mária Slovensko s. r. o.                                                   číslo licencie: R/148

13
Preverenie podnetu

Podnet č. 189/SL/2022-MS
Subjekt: Slavomír Strišovský                                                              číslo registrácie: TKR/212

14
Preverenie podnetu

Podnet č. 99/SO/2022-MS
(na vysielanie programu V politike zo dňa 12.6.2022)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 1 písm. a), § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                                                                                číslo licencie: TD/14

15
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 125/SO/2022-MS
(na vysielanie programu Rebelka z dobrej rodiny 2. séria, 3. epizóda zo dňa 19. 6. 2022)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska                                                      číslo licencie: TD/1

16
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 127/SO/2022-MS
(na vysielanie programu No počkaj! časť Na pláži zo dňa 23. 06. 2022)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: TD/144

17
Rôzne