20.12.2023 | Zasadnutie RpMS č. 23/2023

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE PLÉNA RADY

2
Výberové konanie (pdf)

REO-RPMS/2023/01324
vo veci pridelenia frekvencie: 105,9 MHz Piešťany
ÚK: SUB FM s. r. o.

3
Výberové konanie

REO-RPMS/2023/01325
vo veci pridelenia frekvencie: 88,1 MHz Zvolen
ÚK: Marek Petráš (DETSKÉ RÁDIO)
D.EXPRES, k.s. (ROCK)
Best FM Media spol. s r.o.

4
Výberové konanie (pdf)

REO-RPMS/2023/01326
vo veci pridelenia frekvencie: 88,1 MHz Žarnovica

5
Výberové konanie

REO-RPMS/2023/01327
vo veci pridelenia frekvencie: 89,8 MHz Prešov
ÚK : D.EXPRES, k.s. (ROCK)

6
Výberové konanie

REO-RPMS/2023/01328
vo veci pridelenia frekvencie: 90,3 MHz Poprad
ÚK: Marek Petráš (DETSKÉ RÁDIO)
D.EXPRES, k.s. (ROCK)
Best FM Media spol. s r.o.

7
Výberové konanie (pdf)

REO-RPMS/2023/01329
vo veci pridelenia frekvencie: 90,4 MHz Kotešová

8
Výberové konanie

REO-RPMS/2023/01330
vo veci pridelenia frekvencie: 90,8 MHz Žilina
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.

9
Výberové konanie

REO-RPMS/2023/01331
vo veci pridelenia frekvencie: 91,0 MHz Žiar nad Hronom
ÚK: D.EXPRES, k.s. (ROCK)

10
Výberové konanie

REO-RPMS/2023/01332
vo veci pridelenia frekvencie: 91,1 MHz Rimavská Sobota
ÚK: D.EXPRES, k.s. (ROCK)

11
Výberové konanie

REO-RPMS/2023/01333
vo veci pridelenia frekvencie: 93,0 MHz Trebišov
ÚK: Marek Petráš (DETSKÉ RÁDIO)
D.EXPRES, k.s. (Europa 2)

12
Výberové konanie

REO-RPMS/2023/01334
vo veci pridelenia frekvencie: 93,5 MHz Lučenec
ÚK: D.EXPRES, k.s. (ROCK)

13
Výberové konanie (pdf)

REO-RPMS/2023/01335
vo veci pridelenia frekvencie: 95,8 MHz Žiar nad Hronom

14
Výberové konanie (pdf)

REO-RPMS/2023/01336
vo veci pridelenia frekvencie: 98,5 MHz Brezno

15
Výberové konanie

REO-RPMS/2023/01337
vo veci pridelenia frekvencie: 99,8 MHz Liptovský Mikuláš
ÚK: Marek Petráš (DETSKÉ RÁDIO)
Best FM Media spol. s r.o.

16
Výberové konanie

REO-RPMS/2023/01338
vo veci pridelenia frekvencie: 103,3 MHz Spišská Nová Ves
ÚK: Marek Petráš (DETSKÉ RÁDIO)
Best FM Media spol. s r.o.

17
Výberové konanie

REO-RPMS/2023/01339
vo veci pridelenia frekvencie: 104,2 MHz Žilina
ÚK: SUB FM s. r. o.
D.EXPRES, k.s. (ROCK)
Best FM Media spol. s r.o.

18
Výsledky monitorovania vysielania v období kampane pred voľbami, v období moratória a volieb do NR SR 2023
19
Informácie o výsledku monitorovania Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií
20
Výsledky monitoringu funkcionalít platforiem v súvislosti s voľbami do NRSR 2023
21
Kvantitatívna obsahová analýza naratívov o voľbách do NRSR 2023
22
Informácia o plánovaných a uskutočnených zahraničných služobných cestách (pdf)
23
Návrh rozpočtu RpMS na rok 2024 - aktualizácia (pdf)
24
Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. 11. 2023 (pdf)
25
Rôzne
26
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. REO-RPMS/2023/01280
(vo veci možného porušenia § 199 ods. 2 písm. e) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rádio LUMEN, spol. s.r.o. 
číslo licencie: AR/25-L

27
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. REO-RPMS/2023/01288
(vo veci možného porušenia § 199 ods. 2 písm. e) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. 
číslo licencie: AR/28-L

28
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. REO-RPMS/2023/01289
(vo veci možného porušenia § 199 ods. 2 písm. e) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: FM media s.r.o. 
číslo licencie:

29
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01413
Žiadosť o odňatie frekvencií
ÚK: Dr. FM, s.r.o. 
číslo licencie: AR/20-L

30
Dohľad nad dodržiavaním zákona (pdf)

(vo veci možného porušenia § 198 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Dr. FM, s.r.o. 
číslo licencie: AR/20-L

 

ZASADNUTIE SENÁTU 1

31
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01257
Žiadosť o autorizáciu vysielania
ÚK: ANTIK Telekom s.r.o. 
číslo autorizácie:

32
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01149
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Veronika Bušová, s.r.o. 
číslo autorizácie:

33
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01261
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Todos Bratislava s.r.o. 
číslo autorizácie:

34
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01267
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Dobré médiá, s.r.o. 
číslo autorizácie:

35
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01395
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: SOFIAN, s. r. o. 
číslo autorizácie:

36
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01039
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: MATIVA s.r.o. 
číslo autorizácie:

37
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01147
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Doke s. r. o. 
číslo autorizácie:

38
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01372
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: Lepšia káblovka s.r.o. 
číslo registrácie: TKR/376

39
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01402
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: Norttel s.r.o. 
číslo registrácie: TKR/319

40
Vydanie autorizácií vysielania na televízne vysielanie podľa § 228 ods. 7 zákona č. 264/2022 Z. z. (pdf)
41
Oznámenia o poskytovaní AVMS na základe § 174 ods. 2 zákona č. 264/2022 Z. z. (pdf)

 

ZASADNUTIE SENÁTU 2

42
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01070 zo dňa 21. 6. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Podnet č. PGO-RPMS/2023/00603)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Pekný deň s JUDr. Adrianou Krajníkovou (91)/ 24. 3. 2023/Slobodný vysielač
ÚK: Združenie ľudí za lepšiu budúcnosť o. z. 
číslo autorizácie:

43
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01138 zo dňa 6. 7. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Podnet č. PGO-RPMS/2023/00783)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Mimoriadny príhovor dočasne povereného predsedu vlády SR Eduarda Hegera /4. 5. 2023/Jednotka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22

44
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01139 zo dňa 6. 7. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Podnet č. PGO-RPMS/2023/00901)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Štúdio TA3/27. 5. 2023/TA3
ÚK: C.E.N. s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/87

45
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01140 zo dňa 6. 7. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Podnet č. PGO-RPMS/2023/00902)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: V politike/28. 5. 2023/TA3
ÚK: C.E.N. s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/87

46
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01068 zo dňa 21. 6. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Podnet č. PGO-RPMS/2023/00668)
(vo veci možného porušenia § 28 ods. a § 174 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: Reklama Boka s.r.o. 
číslo autorizácie:

47
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01067 zo dňa 21. 6. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Podnet č. PGO-RPMS/2023/00607)
(vo veci možného porušenia § 96 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Mama na prenájom/28. 3. 2023/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/17

48
Preverenie podnetu

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01236
(na vysielanie programu Góly-body-sekundy zo dňa 13. 9. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22, AT/25

49
Preverenie podnetov (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01241, 01242, 01243, 01244
(na vysielanie predvolebných relácií v období predvolebnej kampane)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ/číslo autorizácie:

Rozhlas a televízia Slovenska AT/22
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. AT/17
MAC TV s.r.o. AT/10, 16
C.E.N. s.r.o. AT/87

50
Preverenie podnetu

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01258
(na vysielanie programu Občan za dverami zo dňa 10. 9. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22

51
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01262
(na vysielanie programu Braňo Závodský naživo zo dňa 3. 10. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: D.EXPRES, k.s. 
číslo autorizácie: AR/22

52
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01291
(na vysielanie programu Aktuálne :24 zo dňa 20. 10. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/24

53
Štatistika slovenských hudobných diel 1., 2. a 3. štvrťrok 2023 (pdf)

Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska
oprávnení vysielatelia

54
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb 1., 2. a 3. štvrťrok 2023 (pdf)

Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb 1., 2. a 3. štvrťrok 2023
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska
oprávnení vysielatelia

55
Preverenie podnetov na nelegálny obsah (pdf)

AO-RPMS/2023/01320, AO-RPMS/2023/01321, AO-RPMS/2023/01322
video na platforme Instagram / YouTube / TikTok
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt/Služba: Meta/Instagram, Google/YouTube, ByteDance/TikTok

19. 12. 2023, začiatok o 9:30 hod.

 

1. Verejné vypočutie žiadateľov – výberové konania:
1.1. Žiadateľ: Marek Petráš, Košice
SK: REO-RPMS/2023/01325, REO-RPMS/2023/01328, REO-RPMS/2023/01333,
REO-RPMS/2023/01337, REO-RPMS/2023/01338
vo veci pridelenia frekvencie: 88,1 MHz Zvolen, 90,3 MHz Poprad, 93,0 MHz Trebišov,
99,8 MHz Liptovský Mikuláš, 103,3 MHz Spišská Nová Ves
ÚP: 9:30 hod.

 

1.2. Žiadateľ: SUB FM s. r. o., Bratislava
SK: REO-RPMS/2023/01324, REO-RPMS/2023/01339
vo veci pridelenia frekvencie: 105,9 MHz Piešťany, 104,2 MHz Žilina
ÚP: 9:50 hod.

 

1.3. Žiadateľ: Best FM Media spol. s r.o., Bratislava
REO-RPMS/2023/01325, REO-RPMS/2023/01328, REO-RPMS/2023/01330,
REO-RPMS/2023/01337, REO-RPMS/2023/01338, REO-RPMS/2023/01339
vo veci pridelenia frekvencie: 88,1 MHz Zvolen, 90,3 MHz Poprad, 90,8 MHz Žilina,
99,8 MHz Liptovský Mikuláš, 103,3 MHz Spišská Nová Ves, 104,2 MHz Žilina
ÚP: 10:10 hod.

 

1.4. Žiadateľ: D.EXPRES, k. s., Bratislava
REO-RPMS/2023/01325, REO-RPMS/2023/01327, REO-RPMS/2023/01328,
REO-RPMS/2023/01331, REO-RPMS/2023/01332, REO-RPMS/2023/01333,
REO-RPMS/2023/01334, REO-RPMS/2023/01339
vo veci pridelenia frekvencie: 88,1 MHz Zvolen, 89,8 MHz Prešov, 90,3 MHz Poprad,
91,0 MHz Žiar nad Hronom, 91,1 MHz Rimavská Sobota, 93,0 MHz Trebišov,
93,5 MHz Lučenec, 104,2 MHz Žilina
ÚP: 10:30 hod.

 

 

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre mediálne služby