Čo je podnet týkajúci sa nelegálneho obsahu

Podnet týkajúci sa nelegálneho obsahu sa podáva v prípade, ak sa podľa podávateľa na platforme na zdieľanie obsahu alebo obsahovej službe nevyžadujúcej oprávnenie podľa zákona o mediálnych službách (napr. elektronická periodická publikácia, spravodajský webový portál alebo agentúrny servis) nachádza nelegálny obsah.

Nelegálnym obsahom sa rozumie obsah, ktorý

  • napĺňa znaky detskej pornografie alebo extrémistického materiálu,
  • podnecuje ku konaniu, ktoré napĺňa znaky niektorého z trestných činov terorizmu,
  • schvaľuje konanie, ktoré napĺňa znaky niektorého z trestných činov terorizmu,
  • napĺňa znaky trestného činu popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti, trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia alebo trestného činu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.