Kvantitatívna obsahová analýza naratívov o voľbách do NR SR 2023

V sobotu 30. septembra 2023 sa na Slovensku konali predčasné voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR), ktorým predchádzala intenzívna predvolebná kampaň z veľkej časti odohrávajúca sa na sociálnych sieťach. Analytický odbor Rady pre mediálne služby v spolupráci s Demagóg.sk a Infosecurity.sk vypracoval exploratívnu správu, ktorej cieľom bolo analyzovať obsah týkajúci sa volieb na jednej z najpoužívanejších platforiem na zdieľanie obsahu – na platforme Facebook. Na analýzu volebných naratívov bol využitý štatistický program a štatistické modelovanie tém s využitím strojového učenia bez dozoru. 

Medzi hlavné zistenia patrí:

  • V skúmanom období od 10. júna 2023 do 15. októbra 2023 bolo na základe zvolených podmienok a po vyčistení dát zaznamenaných 12 301 príspevkov na platforme Facebook súvisiacich s predčasnými parlamentnými voľbami na Slovensku. Tie dokopy získali 8 552 967 interakcií.

  • Na základe analýzy frekvencie slov vo vybranom datasete bolo identifikovaných 57 najčastejšie sa vyskytujúcich tém, pričom hĺbkovo spracovaných bolo 16 z nich.

  • Medzi kvalitatívne spracovanými témami sa objavili tie, ktoré objektívne informovali o voľbách, napríklad o volebných prieskumoch, o voľbe zo zahraničia či o transparentnosti volebných procesov. Okrem toho však bola významná časť tém zameraných na spochybňovanie alebo kritiku štátnych inštitúcií, ako napríklad prezidentského úradu, Úradu špeciálnej prokuratúry, polície či ministerstva vnútra. V neposlednom rade sa medzi témami objavili tie, ktoré sa zaoberali geopolitickými otázkami, ako napríklad vplyvom Maďarska na predvolebnú kampaň či vojnou na Ukrajine, ako aj tie, ktoré sa venovali informovaniu o činnosti jednotlivých politických strán a jednotlivcov.

  • Predkladaná správa sa v obmedzenej miere pozrela aj na najvirálnejšie príspevky v skúmanom období, V prvej desiatke takýchto obsahov patrilo osem z nich predsedovi strany SMER-SSD Robertovi Ficovi. Spolu získali 257 414 interakcií. Sedem z nich sprevádzali video nahrávky, ktoré dokopy akumulovali 2 869 120 videní.

  • Analýza načrtla trend, že témy, ktoré boli najviac prevalentné (t. j. kvantitatívne najčastejšie sa objavujúce) nepatrili automaticky medzi najvirálnejšie (t. j. príspevky s kvantitatívne najvyšším počtom interakcií). Niektoré témy by sa však dali zaradiť medzi prevalentné aj virálne. 

  • Analýza na základe štatistického programu a štatistického modelovania s využitím strojového učenia bez dozoru sa javí ako vhodný nástroj na získanie lepších znalostí o vlastnostiach a charaktere informačného prostredia. Výsledky totiž naznačujú, že je potrebné skúmať nielen viralitu príspevkov, ale aj ich prevalenciu.

  • Objavená bola tiež značná prítomnosť obsahu vyprodukovaného jednotlivcami, ktorých účty boli z dôvodu opakovaného porušenia podmienok užívania platformy Facebook zrušené. Vyvstáva tak otázka, či sú opatrenia na opakované porušovanie pravidiel platformy efektívne a dostatočne vymáhané.
     

Celú správu nájdete tu: Kvantitatívna obsahová analýza naratívov o voľbách do NR SR 2023 (English language)
 

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2