Čo je podnet na preverenie

Podnet na preverenie sa podáva v prípade, ak malo k porušeniu zákona o mediálnych službách prísť

  • vysielaním alebo poskytnutím programu, inej zložky programovej služby alebo inej zložky audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (AVMS),
  • vysielaním v rozpore s podmienkami autorizácie alebo licencie na vysielanie,
  • nevyužívaním frekvencií na vysielanie alebo ich využívaním na iné účely, než na aké boli pridelené.

Ak chcete podať podnet týkajúci sa multimodálneho prístupu (titulkovanie pre osoby so sluchovým postihnutím, tlmočenie do slovenského posunkového jazyka alebo vysielanie v ňom, hlasové komentovanie pre nevidiacich), použite, prosím, tento formulár.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2