Európska skupina regulátorov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA)

ERGA predstavuje najdôležitejšie medzinárodné fórum pre regulátorov audiovizuálnych médií v kontexte EÚ. Ako poradný orgán Európskej komisie predstavuje ERGA pre regulátorazároveň platformu na ovplyvňovanie tvorby novej legislatívy či jej úpravy a rovnako tak na implementáciu existujúcich legislatívnych aktov EÚ. ERGA sa skladá z predstaviteľov regulačných orgánov členských štátov EÚ a poskytuje platformu pre spoluprácu a koordináciu medzi národnými regulátormi v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb.

Dňa 3. februára 2014 Európska komisia prijala rozhodnutie o zriadení ERGA a stanovení cieľov skupiny:

  • radiť a pomáhať Komisii v jej práci, zabezpečiť konzistentné vykonávanie smernice o AVMS, ako aj vo všetkých ostatných záležitostiach súvisiacich s audiovizuálnymi mediálnymi službami v rámci kompetencie Komisie,
  • uľahčiť spoluprácu medzi regulačnými orgánmi v EÚ, ako je stanovené v smernici upravujúcej audiovizuálne mediálne služby,
  • umožniť výmenu skúseností a osvedčených postupov.

V roku 2023 patria medzi hlavné priority ERGA tri tematické oblasti:

  • implementácia a vynucovanie právneho rámca Smernice o AVMS,
  • regulačný rámec EÚ, s dôrazom na Európsky akt o slobode médií (EMFA) a implementácia Aktu o digitálnych službách (DSA),
  • dezinformácie.

Pracovnú skupinu ERGA zameranú na problematiku online dezinformácií vedie Rada pre mediálne služby, a to v zastúpení vedúceho Analytického odboru S. Matějku. Skupina vypracovala viaceré výskumné správy, usmernenia a odporúčania súvisiace s prípravou posilneného európskeho Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií. ERGA vo svojej správe Definícia dezinformácií a súvisiace pojmy, zverejnenej v marci 2021, predstavila návod, ako nájsť spoločné definície pre pojmy dezinformácia, misinformácia či politická reklama. Cieľom dokumentu Odporúčania Európskej komisii a členským štátom bolo prispieť do diskusie o posilnení Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií ako aj o novej legislatíve v oblasti zvyšovania transparentnosti politickej reklamy online. Pracovná skupina vedená Radou pre mediálne služby vypracovala pripomienky k pripravovanej legislatíve EÚ o regulácii online politickej reklamy.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2