Výsledky monitorovania funkcionalít platforiem v súvislosti s voľbami prezidenta SR 2024

Rada pre mediálne služby zmonitorovala funkcionality digitálnych platforiem Facebook, Instagram, TikTok a YouTube počas predvolebnej kampane pred voľbami prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024. Podrobne vypracovaná správa mapuje činnosti z prípravnej fázy, samotného monitorovania a zberu dát, z vyhodnotenia zistení a identifikácie prípadných nedostatkov. Zároveň obsahuje aj porovnanie výsledkov so zisteniami, ktoré vyplynuli z podobnej monitorovacej aktivity, ktorú Rada pre mediálne služby vykonala počas volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023.

Obsahom štúdie je:

  • komparatívne hodnotenie funkcionalít vybraných platforiem na zdieľanie obsahu (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube) v súvislosti s publikovanými sponzorovanými politickými reklamami v období volieb a volebnej kampane počas volieb prezidenta SR,

  • popis a hodnotenie aktivít týchto platforiem súvisiacich s mediálnou gramotnosťou v kontexte volieb a volebnej kampane počas volieb prezidenta SR 2024,

  • špecifické prípady zaznamenaných dezinformačných naratívov, ktoré boli publikované na daných službách v súvislosti s voľbami a s volebnou kampaňou počas volieb prezidenta SR 2024.

Výsledky monitorovania funkcionalít platforiem v súvislosti s voľbami prezidenta SR 2024

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30