Monitorovanie funkcionalít platforiem v súvislosti s voľbami do NR SR 2023

Analytický odbor Rady pre mediálne služby zmonitoroval funkcionality digitálnych platforiem Facebook, Instagram, TikTok a YouTube počas predvolebnej kampane pred predčasnými voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023. Podrobne vypracovaná správa mapuje činnosti z prípravnej fázy, samotného monitorovania a zberu dát, z vyhodnotenia zistení a identifikácie prípadných nedostatkov.

Obsahom štúdie je:

  • komparatívne hodnotenie funkcionalít vybraných platforiem na zdieľanie obsahu (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube) v súvislosti s publikovanými sponzorovanými politickými reklamami v období volieb a volebnej kampane počas volieb do NR SR 2023, vrátane identifikácie a popisu eventuálnych zistených nedostatkov v zmysle DSA,
  • popis a hodnotenie aktivít týchto platforiem súvisiacich s mediálnou gramotnosťou v kontexte volieb a volebnej kampane počas volieb do NR SR 2023,
  • špecifické prípady zaznamenaných deepfake videí v súvislosti s voľbami a s volebnou kampaňou počas volieb do NR SR 2023.
     

Abstrakt (stručný abstrakt k štúdii na stiahnutie, English language

Monitorovanie funkcionalít platforiem v súvislosti s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky 2023 (štúdia na stiahnutie, English language)

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30