Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 20. 3. 2024

Na zasadnutí dňa 20. 3. 2024 Rada okrem iného:

 • pridelila frekvenciu 105,9 MHz Piešťany vysielateľovi programovej SUB FM (SUB FM s. r. o.);

 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby SUB FM (SUB FM s. r. o.) z dôvodu možného nevyužívania povolených technických parametrov frekvencie 105,9 MHz Nitra;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby www.rusyn.fm (občianske združenie Rusyn Media) vo veci možného porušenia zákazu vysielať bez autorizácie v súvislosti s tým, že dňa 5. 1. 2024 vysielal na internetovej stránke www.rusyn.fm programovú službu prostredníctvom internetu;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi programových služieb RÁDIO PARÁDA a PARÁDA ROCK (Naše Humenné, s.r.o.) vo veci možného porušenia zákazu vysielať bez autorizácie v súvislosti s tým, že dňa 10. a 15. 1. 2024 vysielal na internetovej stránke www.radioparada.sk programovú službu prostredníctvom internetu;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby www.radiodychovka.sk (občianske združenie Slovenská dychová hudba) vo veci možného porušenia zákazu vysielať bez autorizácie v súvislosti s tým, že dňa 8. 1. 2024 vysielal na internetovej stránke www.radiodychovka.sk programovú službu prostredníctvom internetu;

 • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi rozhlasovej programovej služby Rádio Lumen (Rádio LUMEN, spol. s.r.o.) z dôvodu možného nevyužívania povolených technických parametrov frekvencie 99,1 MHz Bardejov;

 • uznala za neopodstatnené podnety smerujúce voči vysielateľovi programových služieb VIANOCNE a InTeRrUpTeD radio (Trnavská produkčná s.r.o.) namietajúce využívanie frekvencií 106, 9 MHz Piešťany a 95,0 MHz Trnava bez povolenia;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby Rádio iRock (LUAMI s.r.o.) vo veci možného porušenia zákazu vysielať bez autorizácie v súvislosti s tým, že dňa 12. 1. 2024 vysielal na internetovej stránke www.irock.sk programovú službu prostredníctvom internetu;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby Západoslovenská televízia (ZSTV Media s.r.o.) v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania programovej služby Západoslovenská televízia z dní 18. a 21. 1. 2024. Zároveň Rada pre nepreskúmateľnosť odložila podnety namietajúce údajne nepravdivé, neoverené a zavádzajúce informácie vo vysielaní tejto programovej služby z uvedených dní;

 • uznala za neopodstatnený podnet smerujúci voči vysielateľovi rozhlasovej programovej služby Rádio Piešťany (WINTER média, a.s.) v súvislosti s tým, že tento vysielateľ údajne využíva frekvenciu 104,3 MHz Piešťany bez povolenia;

 • uznala za neopodstatnené podnety na preverenie odvysielaného obsahu, týkajúce sa aj:

  • relácie Ekonomika :24 zo dňa 1. 1. 2024 (RTVS 24, RTVS), ktorej podávateľ podnetu vyčítal jednostranné a neobjektívne informovanie o verejných financiách, štátnom rozpočte, útoky na seniorov a jednostranný výber hostí, ktorí prezentovali len kritické a jednostranné názory;

  • príspevkov Tragédia, ktorá trhá srdce..., Motív, inšpirácia a zbrane a Metropolu zahalil smútok v spravodajskej relácii Krimi zo dňa 22. 12. 2023 (JOJ, MAC TV s.r.o.), ktoré podľa podávateľa podnetu neprimeraným a nesprávnym spôsobom informovali o streľbe na Filozofickej fakulte UK v Prahe. V rámci súvisiaceho kontrolného monitoringu spravodajských relácií Správy RTVS (Jednotka, RTVS), Televízne noviny (TV MARKÍZA, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.) a Hlavné správy (TA3, C.E.N. s.r.o.) Rada nezaznamenala žiadne porušenie zákona;

  • príspevku Druhý pilier ľuďom zarába v spravodajskej relácii Televízne noviny zo dňa 4. 1. 2024 (TV MARKÍZA, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.), v ktorom podávateľ podnetu namietal klamlivé informácie o výkonnosti indexových penzijných fondov 2. dôchodkového piliera;

  • príspevku Preverujú cyklopruh v spravodajskej relácii Televízne noviny zo dňa 3. 1. 2024 (TV MARKÍZA, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.), ktorý podľa podávateľa podnetu manipulatívne a neobjektívne informoval o cyklistickom značení na Vajanského nábreží v Bratislave;

  • príspevku Rozhodovanie o väzbe v spravodajskej relácii Krimi zo dňa 7. 1. 2024 (JOJ, MAC TV s.r.o.), kde podľa podávateľa podnetu došlo k neprimeraným opisom násilia a brutality. V časti týkajúcej sa ochrany maloletých Rada podnet postúpila na preskúmanie Komisii na ochranu maloletých;

  • relácie O 5 minút 12 zo dňa 14. 1. 2024 (Jednotka, RTVS) s hosťami A. Dankom a M. Šimečkom, ktorej podávateľ podnetu namietal nevyváženosť priestoru pre hostí a zaujatosť moderátora;

  • relácie Z prvej ruky zo dňa 9. 1. 2024 (Rádio Slovensko, RTVS) s hosťami J. Bátorom a T. Madleňákom, ktorým podávateľ podnetu vyčítal zaujatosť a ovplyvňovanie voličov pred nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami a voľbami do Európskeho parlamentu;

  • reportáže Rukojemníci stavebného úradu?! v relácii Občan za dverami zo dňa 21. 1. 2024 (Jednotka, RTVS), v ktorej podľa podávateľa podnetu odzneli z úst moderátora P. Hermana nepravdivé a zaujaté informácie nabádajúce divákov na škandalizovanie štátnych úradov;

  • poskytovania obsahu na webovej stránke a sociálnych sieťach Rádia Vega (WebHouse s.r.o.), ktorý podávateľ podnetu označil za kyberšikanu, páchanie trestnej činnosti a trestné činy proti republike, v rámci čoho Rada okrem iného konštatovala tiež, že predmetná služba nie je t. č. internetovým vysielaním ani poskytovaním AVMS.
    

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 20. 3. 2024 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii Zasadnutia Rady je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30