1. Pridávam na sociálne siete alebo platformy videá. Mám povinnosť žiadať o autorizáciu alebo splniť si oznamovaciu povinnosť?

Ak ste bežný používateľ sociálnych sietí a platforiem, videá zdieľate príležitostne, majú prevažne súkromný alebo hobby charakter a nezverejňujete ich primárne s cieľom dosiahnuť týmto spôsobom zisk, voči Rade pre mediálne služby nemáte žiadnu povinnosť.

Tá sa vzťahuje len na poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie. 

Dňa 12. októbra 2022 o 19. hod. bol na Zámockej ulici v Bratislave spáchaný prvý teroristický čin v dejinách Slovenska. Už niekoľko hodín po vražde spustila Rada pre mediálne služby sériu aktivít s cieľom eliminovať dopad šírenia teroristického a nelegálneho obsahu, ako aj nenávistných prejavov v online priestore. 

Jednou z výziev rozvoja mediálnej gramotnosti na Slovensku, ktoré pomenovali účastníci prvého okrúhleho stola k tejto problematike, je nedostatočná informovanosť inštitúcií a organizácií o svojich aktivitách.

Odpoveďou Rady pre mediálne služby na túto potrebu je vznik historicky prvého newslettra k mediálnej gramotnosti na Slovensku. Našou ambíciou je, aby pre záujemcov o túto tému nebol len prehľadom o aktuálnych udalostiach na Slovensku, ale aby v ňom nachádzali aj inšpiráciu pre svoje ďalšie aktivity.

V utorok 6. 12. 2022 sa v Prahe uskutočnilo zasadnutie Výboru pro lidská práva a moderní technologie Rady vlády pro lidská práva. Hlavnou náplňou práce výboru je sledovať, aký dosah a vplyv má používanie nových technológií na ľudské práva. 

Akým spôsobom sprevádzať deti a mladých v prostredí internetu? Čo a koho na internete dnešní žiaci sledujú? Aká je úroveň mediálnej gramotnosti českých stredoškolákov a žiakov základných škôl? Zodpovedať tieto i ďalšie otázky sa snažili diskutujúci v panelových diskusiách na konferencii Digitální dětství aneb (Ne)vědomě na síti.