Rada pre mediálne služby má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.rpms.sk.


Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Prítomnosť teroristického obsahu na internete môže predstavovať vážne riziko pre celú spoločnosť. Ako sa ukázalo aj v prípade zverejnenia manifestu útočníka zo Zámockej ulice teroristi zneužívajú internet na šírenie posolstiev. Ich zámerom je zastrašiť, radikalizovať, verbovať, či uľahčiť si uskutočňovanie teroristických útokov.

Rada pre mediálne služby (ďalej len „Rada“) začína konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 193 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách (ďalej len „zákon č. 264/2022 Z. z.“). Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.
Základné podmienky konaní:

Globálne internetové fórum na boj proti terorizmu (GIFCT) je iniciatíva internetového priemyslu na zdieľanie informácií a technológií na automatizované moderovanie obsahu. Iniciatívu založili v roku 2017 spoločnosti Facebook (neskôr Meta), Google/YouTube, Microsoft a Twitter. Od roku 2019 funguje ako samostatná nevládna organizácia. Cieľom GIFCT je zabrániť teroristom a násilným extrémistom zneužívať digitálne platformy.

Iniciatívu Christchurch call založila v roku 2019 novozélandska premiérka Jacindou Ardernovou a francúzsky prezident Emmanuelom Macronom. Platforma zoskupuje viac ako stodvadsať vlád, poskytovateľov online služieb a neziskových organizácií, ktoré spoločne pracujú na eliminácii teroristického a násilného extrémistického obsahu na internete. S Christchurch call súvisí séria globálnych výziev zameraných na dezinformácie, obťažovanie, zneužívanie a šírenie nenávisti na internete.

Rada pre mediálne služby intenzívne rozvíja vzťahy s partnermi v zahraničí, primárne v rámci Európskej únie, ale aj mimo nej. Dôležitosť týchto aktivít rastie spolu s počtom audiovizuálnych mediálnych služieb poskytovaných naprieč hranicami, ale aj s počtom európskych legislatívnych iniciatív zameraných primárne na reguláciu online obsahu.

ERGA prijala 25. novembra 2022 svoje stanovisko k návrhu Európskej komisie o Európskom akte o slobode médií (EMFA). Cieľom tohto významného legislatívneho projektu je chrániť slobodu, pluralitu a nezávislosť médií, ako aj zabezpečiť dobre fungujúci vnútorný trh médií v EÚ. Európski občania potrebujú prístup k nezávislej a pluralitnej mediálnej ponuke, aby si mohli vytvárať svoje názory, a tak sa účinne zúčastňovať na demokratickom živote.

Členovia ERGA sa stretli 1. decembra 2022 na plenárnom zasadnutí, na ktorom zhodnotili uplynulý rok a pripravili pracovný program na ten nadchádzajúci. Stretnutie otvoril svojím prejavom Valère Moutarlier, vedúci kabinetu komisára Bretona. V prejave uznal významnú úlohu ERGA, diskutoval s členmi zoskupenia a zdôraznil význam novej Európskej rady pre mediálne služby v rámci Európskeho aktu o slobode médií (EMFA). Podľa návrhu EMFA, by nová rada nahradila ERGA a zároveň jej budú zverené nové úlohy a zodpovednosti.