Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 9. 5. 2024

Na zasadnutí Rada okrem iného:

 • schválila v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu Komentár k zákonnej úprave poskytovania obsahových služieb a Organizačné zabezpečenie dohľadu Rady v období kampane, moratória a volieb do Európskeho parlamentu 2024;

 • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi programovej služby Rádio Slovensko (RTVS) vo veci možného nezabezpečenia objektívnosti a nestrannosti politicko-publicistického programu odvysielaním programu Z prvej ruky dňa 25. 9. 2018, pretože odpadol dôvod konania;

 • uznala za neopodstatnené podnety na preverenie odvysielaného obsahu, týkajúce sa aj:

  • programu Svet :24 zo dňa 10. 2. 2024 (RTVS 24, RTVS), v ktorom malo podľa podávateľa podnetu dôjsť k ovplyvňovaniu verejnej mienky zo strany RTVS výberom českých respondentov,

  • programu Šport+ zo dňa 9. 2. 2024 (TA3, C.E.N. s.r.o.), v ktorom podávateľovi podnetu prekážalo použitie výrazu ouvertúra,

  • relácie Na hrane zo dňa 15. 2. 2024 (JOJ, MAC TV s.r.o.) s hosťami P. Pellegrinim a M. Šimečkom, v súvislosti s ktorou podávateľ podnetu kritizoval výkon moderátorky, spochybnil jej nestrannosť a namietal presadzovanie vlastných politických názorov,

  • relácie Sobotné dialógy zo dňa 17. 2. 2024 (Rádio Slovensko, RTVS) s hosťami M. Holečkovou a M. Šutajom Eštokom, v ktorej podávateľovi podnetu prekážalo neproporčné rozdelenie času medzi oboma diskutujúcimi,

  • príspevku Lietanie v Tatrách je nateraz zakázané v spravodajskej relácii Správy RTVS (Jednotka, RTVS) dňa 21. 2. 2024, v ktorom malo podľa podávateľa podnetu dôjsť k zavádzajúcim a nepravdivým informáciám, údajne poškodzujúcim dobré meno záujmovej športovej skupiny bezmotorových paraglajdistov,

  • príspevku SNS sa chce opäť priateliť s Ruskom v relácii Ranné správy (TA3, C.E.N. s.r.o.) dňa 19. 2. 2024, v ktorom podávateľovi podnetu prekážalo použitie ilustračného záberu s húfnicou s domnelým nacistickým krížom na ukrajinskom fronte.

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 9. 5. 2024 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii Zasadnutia Rady je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30