Voľby prezidenta SR

Voľby prezidenta Slovenskej republiky boli predsedom NR SR vyhlásené na sobotu 23. marca 2024

V súvislosti s voľbami prezidenta SR Rada schválila na svojom zasadnutí dňa 7. 2. 2024 Usmernenie k vysielaniu počas volebnej kampane pre voľby prezidenta SR 2024.

Nárok na vysielanie politickej reklamy si kandidáti na prezidenta musia uplatniť včas, predvolebné diskusie zákon umožňuje aj na internete. Rada pre mediálne služby upozorňuje, že vysielatelia sú povinní zabezpečiť, aby programy a iné zložky programovej služby vysielané v rámci volebnej kampane boli v súlade so zákonom o volebnej kampani. Porušenia tejto povinnosti sa môžu vysielatelia dopustiť aj tým, že počas volebnej kampane vysielajú programy, ktoré síce sú aj štandardne zaradené do vysielacej štruktúry, ich obsahom by však mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech kandidátov na prezidenta. Na prezentáciu jednotlivých kandidátov sú primárne určené diskusné programy, ktorých projekt musia vysielatelia Rade predložiť na schválenie najmenej 25 dní pred začiatkom ich vysielania.    

 

Rada pre mediálne služby zverejnila Priebežné výsledky monitorovania v období kampane, moratória a volieb prezidenta 2024 za monitorované obdobie od 2. 3. do 6. 4. 2024. Rovnako pripravila a zverejnila Výsledky monitorovania funkcionalít platforiem v súvislosti s voľbami prezidenta Slovenskej republiky 2024 za monitorované obdobie od 18. 3. do 6. 4. 2024.

 

Dôležité dátumy v súvislosti s voľbami prezidenta SR 2024 (video)

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30