Z trinástich voľných frekvencií prejavili uchádzači záujem o deväť, Rada bude rozhodovať v júni

Tlačová správa, Bratislava, 22. 5. 2023

V aktuálnom výberovom konaní na obsadenie voľných rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie, ktoré Rada pre mediálne služby vyhlásila 5. apríla 2023, je zaradených trinásť voľných frekvencií. Do uplynutia lehoty na podávanie prihlášok, 12. mája 2023, sa o ne prihlásilo sedem subjektov, ktoré žiadajú o pridelenie frekvencií pre osem programových služieb. Všetky zaradené frekvencie sú uvoľnené odňatím na žiadosť predchádzajúcich vysielateľov.

Do výberového konania sa neprihlásil žiaden nový vysielateľ; všetci žiadatelia už sú držiteľmi licencií na vysielanie. O frekvencie pre dve svoje programové služby žiada len jediný z nich, a to Marek Petráš pre Rádio Košice a Detské rádio; ostatní vysielatelia s viacerými programovými službami žiadajú o frekvenciu vždy len pre jednu z nich.

Najväčší záujem je o frekvencie 87,8 MHz Nitra a 93,2 MHz Snina; v oboch prípadoch o ne žiadajú traja vysielatelia. Svoje pokrytie v lokalite Nitra by mohli rozšíriť vysielatelia staníc SUB FM, Rádio v Nitre a Detské Rádio; v lokalite Snina Rádio Šírava, Európa 2 a Rádio Košice. Po jednej žiadosti Rada pre mediálne služby zaevidovala pri frekvencii 91,9 MHz Zlaté Moravce a 95,3 MHz Rožňava. O štyri frekvencie – 91,1 MHz Rimavská Sobota, 93,5 MHz Lučenec, 95,8 MHz Žiar nad Hronom a 98,5 MHz Brezno neprejavil záujem žiaden uchádzač. O každú zo zvyšných piatich frekvencií zaradených do výberového konania sa prihlásili dvaja vysielatelia. O pridelenie najväčšieho počtu frekvencií, piatich, Radu požiadal vysielateľ Marek Petráš, a to štyroch pre Detské rádio a jednej pre Rádio Košice. Po tri frekvencie žiadajú vysielatelia programových služieb SUB FM, Rádio v Nitre a Rádio Šírava, dve vysielateľ rádia Europa 2. Vysielatelia staníc Rádio Vlna a FUN RADIO požiadali každý o jednu zo zaradených frekvencií.

Prebiehajúce výberové konanie je prvé po nadobudnutí účinnosti zákona o mediálnych službách. Ten ako kritériá a podmienky udeľovania licencií stanovuje Rade pre mediálne služby posúdiť predpoklady zachovania alebo posilnenia plurality informácií a mediálnych obsahov a transparentnosť majetkových a personálnych vzťahov, ale aj existujúcu ponuku programových služieb s prihliadnutím na jazykovú rozmanitosť či náklady spojené s individuálnym skoordinovaním frekvencie. Tieto kritéria sa zásadne nelíšia od predchádzajúcej právnej úpravy a vzťahujú sa aj na rozširovania pokrytia už vysielajúcich subjektov o nové frekvencie.

Rozhodovanie o prideľovaní frekvencií bude Rada realizovať s maximálnou transparentnosťou. Prostredníctvom YouTube kanála Rady pre mediálne služby bude verejnosti dostupné ako vypočutie uchádzačov o jednotlivé frekvencie plánované na 20. jún 2023, tak aj samotné rozhodovanie členov Rady počas ich zasadnutia v nasledujúci deň. Časový harmonogram verejného vypočutia záujemcov o frekvencie bude v predstihu dostupný na webovej stránke Rady pre mediálne služby.

Zoznam všetkých uchádzačov výberového konania:

Zoznam uchadzacov

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2