Rada pre mediálne služby vyhlásila výberové konanie, voľných je trinásť rozhlasových frekvencií

Tlačová správa, Bratislava, 6. apríl 2023


Rada pre mediálne služby vyhlásila 5. apríla 2023 výberové konanie na obsadenie voľných rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie. Výberové konanie vyhlásila podľa zákona na úradnej tabuli vo svojom sídle a na webovej stránke. Uchádzači o jednotlivé frekvencie musia svoju žiadosť podať do 14. hodiny v piatok 12. mája 2023, a to osobne alebo písomne na adrese sídla Rady pre mediálne služby (Palisády 36, 811 06 Bratislava).

Súčasťou výberového konania bude ako zvyčajne verejné vypočutie žiadateľov o nové rozhlasové licencie či súčasných vysielateľov, ktorí chcú svoje pokrytie rozšíriť. Verejné vypočutie záujemcov o frekvencie je naplánované na 20. jún 2023. Rovnako ako následné rozhodovanie Rady o prideľovaní frekvencií bude prístupné verejnosti prostredníctvom YouTube kanála Rady pre mediálne služby.

Vo výberovom konaní je zaradených trinásť rozhlasových frekvencií; všetky z dôvodu ich uvoľnenia odňatím na žiadosť predošlého vysielateľa. Frekvencie 87,7 MHz Banská Bystrica, 87,8 MHz Nitra, 91,9 MHz Zlaté Moravce a 104,2 MHz Levice v minulosti využívala spoločnosť D.EXPRES, k.s. pre rádio Melody, frekvenciu 99,5 MHz Prešov pre programovú službu EXPRES. Frekvencie 91,1 MHz Rimavská Sobota, 93,5 MHz Lučenec, 95,3 MHZ Rožňava, 95,8 MHz Žiar nad Hronom, 98,5 MHZ Brezno a 98,5 MHz Tvrdošín vrátil vysielateľ Rádia Mária, spoločnosť Rádio Mária Slovensko, s.r.o. Vysielateľovi Rádio LUMEN, spol. s r.o. Rada na jeho žiadosť odňala frekvenciu 93,2 MHz Snina, na ktorej vysielal programovú službu Rádio Lumen. Poslednou zaradenou frekvenciou je frekvencia 95,7 MHz Košice, ktorú využívala spoločnosť Rádio Vlna, s.r.o. pre rovnomennú rozhlasovú stanicu.

Aktuálne výberové konanie je prvé vyhlásené po nadobudnutí účinnosti nového zákona o mediálnych službách a teda prvé, ktoré vyhlásila Rada pre mediálne služby. Najväčším rozdielom v porovnaní s minulosťou je, že licencie na vysielanie na jednotlivých frekvenciách môže Rada udeliť len držiteľom autorizácie vysielania. Pre potenciálnych nových rozhlasových vysielateľov to znamená, že musia ešte pred samotným prideľovaním frekvencií požiadať Radu včas o udelenie autorizácie vysielania. Na aktuálnych vysielateľov sa táto povinnosť nevzťahuje; rozhodnutie o autorizácii im Rada vydá automaticky na základe doterajších licencií. Príslušné formuláre, ktorými sa môžu záujemcovia uchádzať o pridelenie frekvencií, sú dostupné na webovej stránke Rady pre mediálne služby.

 

Zoznam všetkých frekvencií zaradených do aktuálneho výberového konania:

LokalitaFrekvencia (MHz)VýkonPoznámky
Banská Bystrica87,710000 
Nitra87,8500 
Rimavská Sobota91,1200 
Zlaté Moravce91,9200 
Snina93,2300 
Lučenec93,5500 
Rožňava95,3500 
Košice95,7200Obmedzené len na pokrytie mesta Košice prostredníctvom stanovišťa Bankov
Žiar nad Hronom95,8100 
Brezno98,5200 
Tvrdošín98,5500 
Prešov99,5500 
Levice104,2500 

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30