Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 21. 6. 2023

Na včerajšom zasadnutí Rada pre mediálne služby rozhodovala o pridelení voľných rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie, schválila komentár k zákonnej úprave poskytovania obsahových služieb v súvislosti s voľbami do NRSR, uložila tri nefinančné sankcie, zaoberala sa agendou oprávnení na poskytovanie obsahových služieb, začala päť správnych konaní týkajúcich sa obsahu vysielania, ako neopodstatnené uzavrela jedenásť podnetov smerujúcich voči obsahu vysielania a posudzovala tri podnety na nelegálny obsah. Rada okrem iného:

 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby JOJ 24 (MAC TV s.r.o.) v súvislosti s tým, že dňa 25. 10. 2022 odvysielal program Na hrane - Samosprávne voľby 2022, ktorý nezodpovedal projektu schválenému Radou a ktorý mohol ovplyvniť voličov v prospech alebo v neprospech kandidáta vo voľbách do orgánov samosprávy mesta Bratislava;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby TV RIMAVA (RSNET TV 01 s.r.o.) za to, že v dňoch 18. až 26. 10. 2022 odvysielal programy Diskusia s kandidátmi na poslancov za obvod č. 1 , 2, 4, a Diskusia kandidátov na primátora mesta Rimavská Sobota, ktoré neboli diskusným programom s kandidátmi, ktorého zaradenie do programovej štruktúry na toto obdobie schválila Rada, ani spravodajským programom alebo publicistickým programom, ktorý sa realizuje v súlade s programovou službou, ani vysielaním politickej propagácie, pričom mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech kandidátov vo voľbách do orgánov samosprávy mesta Rimavská Sobota;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby Infokanál TANGO (ANTIK Telecom s.r.o.) za to, že dňoch 2., 25. a 26. 10. 2022 odvysielal program KOMUNÁLNE VOĽBY 2022, pričom nezabezpečil, aby program a iné zložky programovej služby vysielané v rámci volebnej kampane boli v súlade s osobitným predpisom, a ktorý mohol ovplyvniť voličov v prospech alebo v neprospech kandidátov vo voľbách do orgánov samosprávy mesta Košice, ďalej za to, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania z uvedených dní a za to, že neoznačil trvalo na obrazovke svoju programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom);
 • začala správne konanie voči vysielateľovi rozhlasovej programovej služby vysielanej prostredníctvom internetu poskytovanej na www.infovojna.bz (INFO VOJNA o. z.) za to, že v sekcii Živé vysielanie odvysielal dňa 27. 3. 2023 programy Prehľad agentúrnych správ a Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom, v ktorých mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu a programu aktuálnej publicistiky;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi rozhlasovej programovej služby vysielanej prostredníctvom internetu poskytovanej na www.slobodnyvysielac.sk (Združenie ľudí za lepšiu budúcnosť o. z.) v súvislosti s tým, že dňa 24. 3. 2023 odvysielal program Pekný deň s JUDr. Adrianou Krajníkovou (91), v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti programu aktuálnej publicistiky;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby RTVS Šport (Rozhlas a televízia Slovenska) v súvislosti s tým, že dňa 16. 4. 2023 odvysielal program Tipos Extraliga HC Košice – HKM Zvolen a dňa 17. 4. 2023 program Tipos Extraliga HC Košice – HKM Zvolen, v ktorých mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zaradiť reklamné šoty iba medzi jednotlivé časti alebo počas prestávok športového podujatia;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby TV MARKÍZA (MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.) v súvislosti s tým, že dňa 28. 3. 2023 odvysielal program Mama na prenájom obsahujúci informáciu o službe OFFERO, ktorá mohla naplniť definíciu umiestňovania produktov, pričom mohlo dôjsť k priamej podpore nákupu alebo predaja tejto služby a k porušeniu povinnosti nepripisovať jej neprimeranú dôležitosť;
 • začala správne konanie voči poskytovateľovi služby Zemplínsky Dialóg (Reklama Boka s.r.o.) v súvislosti s tým, že prostredníctvom vlastnej webovej stránky a na platformách YouTube a Facebook poskytuje službu, ktorá môže naplniť definíciu audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (AVMS) bez autorizácie poskytovania, pričom mohlo dôjsť tiež k nezabezpečeniu ľahkého, priameho a stáleho prístupu verejnosti k informáciám o tejto AVMS;
 • udelila autorizácie poskytovania AVMS siedmim subjektom ktoré požiadali o udelenie autorizácie poskytovania AVMS na vlastnej webovej stránke a na platformách na zdieľanie videí; v prípade ďalších sedemnástich subjektov autorizáciu poskytovania Rada neudelila, keďže subjekty nenaplnili definíciu AVMS;
 • udelila autorizáciu na vysielanie rozhlasovej programovej služby výhradne prostredníctvom internetu s názvom FIT Family RADIO spoločnosti IVAMAR s.r.o.;
 • vydala štyridsať autorizácií na rozhlasové vysielanie a štyridsaťdva autorizácií na televízne vysielanie subjektom, ktoré boli držiteľmi licencií na vysielanie podľa ZVR;
 • uznala za neopodstatnené podnety na preverenie odvysielaného obsahu týkajúce sa okrem iného:
  • diskusnej relácie Braňo Závodský Naživo s hosťom J. Naďom odvysielanej dňa 27. 3. 2023 na programovej službe EXPRES (D.EXPRES, k.s.), v súvislosti s ktorou podávateľ podnetu namietal nedostatočnú názorovú oponentúru zo strany moderátora,
  • programu V politike s hosťami M. Majerským a R. Sulíkom odvysielaného dňa 2. 4. 2023 na programovej službe TA3 (C.E.N. s.r.o.), v ktorom podľa podávateľov podnetu došlo zo strany moderátora R. Dírera k porušeniu zásady nestranne a objektívne viesť diskusiu, pretože subjektívne komentoval politické dianie a nevyvažoval kritické vyjadrenia na adresu neprítomných politických súperov; výhrady mali aj k jednostrannému zloženiu hostí,
  • diskusnej relácie Sobotné dialógy s hosťami M. Krajniakom a B. Gröhlingom odvysielanej dňa 1. 4. 2023 na programovej službe Rádio Slovensko (RTVS), v súvislosti s ktorou podávateľ podnetu namietal tendenčný výber diskutujúcich, nevyváženú a neobjektívnu diskusiu a nedostatočnú pluralitu názorov,
  • diskusnej relácie Sobotné dialógy s hosťom E. Hegerom odvysielanej dňa 15. 4. 2023 na programovej službe Rádio Slovensko (RTVS), v ktorej podľa podávateľov podnetov došlo k nezabezpečeniu objektivity a nestranností, moderátorka podľa nich nevytvárala dostatočnú názorovú oponentúru a relácia bola propagáciou strany Demokrati,
  • reklamného oznámenia propagujúceho petíciu a iniciatívu Mali ešte žiť vo vysielaní programových služieb JOJ PLUS, WAU a JOJ (MAC TV s.r.o.) v dňoch 5., 8. a 9. 4. 2023, ktorý podľa podávateľov podnetov zavádzajú, poskytujú klamlivé informácie a sú politickou propagáciou.

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 21. 6. 2023 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii Zasadnutia Rady je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.

ZVR – zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2