Rada pridelila všetky frekvencie, o ktoré mali vysielatelia záujem, najviac získal vysielateľ Detského rádia

Po včerajšom ústnom vypočutí uchádzačov o voľné rozhlasové frekvencie zaradené do aktuálneho výberového konania dnes Rada pre mediálne služby rozhodovala o ich pridelení. Z trinástich frekvencií zaradených do výberového konania pridelila deväť kmitočtov; o zvyšné štyri neprejavil záujem žiaden uchádzač.

Najviac, tri zo štyroch frekvencií, o ktoré žiadal, získal vysielateľ Marek Petráš pre svoju programovú službu Detské rádio, ktoré pokrytie rozšíri v lokalitách Nitra, Rožňava a Prešov. V prípade frekvencie 87,8 MHz Nitra šlo tromi záujemcami o jednu z dvoch najžiadanejších frekvencií tohto výberového konania. Druhú z nich – 93,2 MHz Snina, o ktorú sa rovnako prihlásili traja uchádzači, Rada pridelila vysielateľovi D.EXPRES, k.s. pre programovú službu Europa 2 ako jednu z dvoch frekvencií, o ktoré požiadal. Po jednom kmitočte získali aj vysielatelia programových služieb Rádio Vlna (Rádio Vlna, s.r.o.), FUN RADIO (RADIO, a.s.) a Rádio Šírava (POWER DEVELOPMENT, s.r.o.).

Dve frekvencie, 91,9 MZHz Zlaté Moravce, o ktorú sa prihlásil ako jediný uchádzač, a 104,2 MHz Levice, o ktorú žiadal aj vysielateľ rádia SUB FM (SUB FM, s.r.o.), pridelila Rada držiteľovi licencie na vysielanie programovej služby Rádio v Nitre (Nitrianske rádio s.r.o.). Vysielateľovi programovej služby SUB FM Rada nepridelila žiadnu z aktuálne voľných rozhlasových frekvencií.

Zoznam všetkých frekvencií zaradených do výberového konania vrátane úspešných žiadateľov je uvedený v tabuľke. Záznam z včerajších ústnych vypočutí žiadateľov ako aj z dnešného rozhodovania Rady o pridelení frekvencií je dostupný na youtube kanále Rady.

LokalitaFrekvencia (MHz)Výkon (W)Pridelená
Banská Bystrica87,710 000Rádio Vlna, s.r.o.
Nitra87,8500Marek Petráš (Detské rádio)
Rimavská Sobota91,1200(nepridelená)
Zlaté Moravce91,9200Nitrianske rádio s.r.o.
Snina93,2300D.EXPRES, k. s. (Europa 2)
Lučenec93,5500(nepridelená)
Rožňava95,3500Marek Petráš (Detské rádio)
Košice95,7200POWER DEVELOPMENT, s.r.o.
Žiar nad Hronom95,8100(nepridelená)
Brezno98,5200(nepridelená)
Tvrdošín98,5500RADIO, a.s.
Prešov99,5500Marek Petráš (Detské rádio)
Levice104,2500Nitrianske rádio s.r.o.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5