Ešte aj päť mesiacov po teroristickom útoku na Zámockej ulici Rada pre mediálne služby nachádza na úložiskách manifest strelca, pomôcť by mohol Akt o digitálnych službách

Tlačová správa, Bratislava, 9. marec 2023

Začiatkom tohto týždňa, teda takmer päť mesiacov po teroristickom útoku na Zámockej ulici v Bratislave, našli pracovníci analytického odboru Rady pre mediálne služby ďalšie voľne prístupné úložisko, na ktorom je dostupný manifest strelca tohto útoku. A to aj napriek tomu, že v snahe o jeho odstránenie uskutočnili odo dňa incidentu, 12. októbra 2022, množstvo konkrétnych a úspešných krokov. „Pretrvávajúca prítomnosť manifestu na online platformách jasne potvrdzuje, aká dôležitá je v snahách o zamedzenie šírenia nelegálneho obsahu spolupráca platforiem. Tie by mali spoločne nastavovať jednotné indikátory na detekciu extrémistického a teroristického obsahu. Práve rozdiely medzi prístupmi jednotlivých platforiem vedú k tomu, že sa takýto obsah ďalej šíri na internete aj napriek relatívne rýchlemu zásahu prvotnej platformy,“ objasnil vedúci analytického odboru Stanislav Matějka. Priblížil tým zároveň jedno zo súboru odporúčaní pre digitálne platformy a ich regulátorov, ktoré Rada pre mediálne služby sformulovala s nadnárodnou iniciatívou Reset v ich spoločnej štúdii popisujúcej úlohu digitálnych platforiem, ktorú zohrali pred a po útoku na Zámockej ulici.

Ide už o druhú komplexnú správu mapujúcu podiel digitálnych platforiem na radikalizácii páchateľa útoku spred bratislavskej Teplárne, ktorú Rada pre mediálne služby vypracovala. Prvý podrobný report vydala ešte v decembri minulého roka. „Opätovne sa potvrdilo, že bez ohľadu na použitý jazyk, automatizované systémy moderovania obsahu analyzovaných platforiem nedokázali pred a po útoku včas identifikovať extrémistický, teroristický a nenávistný obsah. Analýza autorov nahlásených príspevkov ukázala, že ide do veľkej miery o účty, ktorých príspevky boli opakovane nahlásené už mesiace pred útokom. Z analýzy toxicity komentárov na platformách Facebook, Instagram a YouTube vyplynulo, že každý tretí komentár po útoku na Zámockej ulici v analyzovaných príspevkoch obsahoval element nenávistného prejavu smerovaného voči LGBTI+ komunite. A napokon, protiteroristické politiky analyzovaných platforiem sa až príliš často zameriavajú na boj proti teroristickým skupinám, no neodrážajú nové trendy terorizmu a radikalizácie,“ zhrnul hlavné zistenia novej štúdie S. Matějka. Ako ďalšie odporúčanie preto spolu so zástupcami iniciatívy Reset, ktorá sa venuje vplyvu technológií na demokraciu, navrhli platformám vývoj novej metodológie posudzovania extrémistického a teroristického obsahu založenej na expertnej znalosti sociálneho kontextu každej krajiny.

„Rada pre mediálne služby začala vo veci nových úložísk nelegálneho obsahu konať v spolupráci so zahraničnými partnermi okamžite po ich objavení. No účinné a systémové riešenie zamedzenia šírenia teroristického obsahu môže priniesť len rýchla a efektívna implementácia Aktu o digitálnych službách, o ktorom sa v týchto dňoch intenzívne diskutuje v celej Európskej únii,“ upozornil Martin Dorociak, riaditeľ Rady pre mediálne služby. Na Slovensku v tejto súvislosti vrcholia rokovania o určení koordinátora digitálnych služieb, do ktorého právomocí bude patriť vymáhanie harmonizovaných pravidiel na odstraňovanie nelegálneho obsahu v online prostredí. Zdôraznil, že „Rada pre mediálne služby považuje skoré určenie koordinátora a efektívnu implementáciu tohto európskeho nariadenia za kľúčovú pre boj proti nelegálnemu a teroristickému obsahu na internete.“

Podľa nariadenia o riešení šírenia teroristického obsahu online je povinnosťou Rady pre mediálne služby predložiť Európskej komisii správu o uplatňovaní tohto nariadenia u nás. Jej súčasťou budú aj vyššie spomenuté zistenia z analytickej činnosti Rady pre mediálne služby. „Správu budeme Komisii predkladať koncom tohto mesiaca. Ak sa dovtedy nič nezmení, budeme v nej konštatovať aj fakt, že doteraz nebol kompetentnými orgánmi vydaný žiadny príkaz na odstránenie teroristického obsahu súvisiaceho s útokom v Bratislave,“ povedal S. Matějka. Orgánom s právomocou nariadiť hostingovým službám odstránenie takéhoto obsahu je Národná kriminálna agentúra. Rada pre mediálne služby odstraňovanie teroristického obsahu zabezpečuje z vlastnej iniciatívy na základe kompetencií zamedzovať šíreniu nelegálneho obsahu (medzi ktorý patrí aj obsah, ktorý podnecuje ku konaniu, ktoré napĺňa znaky niektorého z trestných činov terorizmu) na platformách na zdieľanie obsahu.

Pri riešenia problematiky šírenia online teroristického obsahu Rada pre mediálne služby intenzívne spolupracuje so zahraničnými partnermi v rámci globálnych iniciatív zameraných na prevenciu, napríklad Christchurch Call, GIFCT, Tech Against Terrorism, The Global Partnership for Action on Gender-Based Online Harassment and Abuse.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2