Rada pre mediálne služby zabezpečuje odstraňovanie manifestu strelca zo Zámockej ul., realizuje aj iné následné a preventívne aktivity

Tlačová správa, Bratislava, 17. 10. 2022

S cieľom eliminovať negatívne dopady diania na sociálnych sieťach a platformách na zdieľanie obsahu v kontexte minulotýždňovej streľby na Zámockej ulici v Bratislave uskutočňuje Rada pre mediálne služby sériu aktivít, ktoré jej umožňuje realizovať nový zákon o mediálnych službách. Ten rozšíril právomoci Rady predovšetkým v oblasti systémového dohľadu nad šírením informácií v online priestore.
 
Bezprostredne po incidente spustila Kancelária Rady monitoring sociálnych sietí zameraný na vyhľadávanie s témou súvisiacich príspevkov, čím okrem iného kontinuálne získava prehľad o aktéroch, ktorí o udalosti informujú s najväčším dosahom na verejnú diskusiu. Príspevky obsahujúce nenávistné prejavy voči LGBTI+ komunite, ale aj nenávistné či zľahčujúce komentáre odhaľuje prostredníctvom špecializovaných technológií a vzhľadom na porušovanie komunitných pravidiel sietí ich nahlasuje ich prevádzkovateľom. Využíva pri tom štandardné mechanizmy na nahlasovanie obsahu dostupné bežným užívateľom aj špeciálny eskalačný kanál slúžiaci len pre regulátora. Takto Kancelária Rady monitoruje dianie na platformách Facebook, Twitter, Telegram, YouTube aj na vybraných webových stránkach. 

Popritom Kancelária Rady realizuje aktivity zamerané na obmedzenie prístupu k manifestu strelca, ktorý sa voľne šíri aj prostredníctvom slovenských a zahraničných verejných úložísk dokumentov. „Už v piatok bol po našej výzve manifest odstránený z úložiska DocDroid a MediaFire, v pondelok ho stiahli aj služba Uloz.to a MEGA.nz. Vieme, že užívatelia dokument nahrávajú na tieto platformy opakovane, nahlasujeme každý ďalší zachytený výskyt. A apelujeme na verejnosť, aby v prípade, ak o tom majú vedomosť, nahlásili dostupnosť manifestu Rade,“ priblížil riaditeľ Rady pre mediálne služby Ľuboš Kukliš. Okrem stiahnutia extrémistického materiálu reagujú úložiska na jeho nahlásenie napríklad aj rušením užívateľských kont používateľov, novozélandský poskytovateľ MEGA.nz zas informoval o existencii manifestu miestne úrady.  

Kancelária Rady nadviazala intenzívny kontakt aj s platformou Twitter, na ktorej útočník uverejňoval svoje plány, manifest a aj informoval o svojom rozhodnutí čin vykonať. Cieľom je získať podrobné informácie o obsahu profilu útočníka aj o reakcii platformy naň. Zo získaných informácií Kancelária Rady vypracuje podrobný report o správaní sa útočníka na platforme Twitter a krokoch, ktoré platforma v súvislosti s ich šírením podnikla. Ten bude východiskom pre vypracovanie odporúčaní pre ďalšiu spoluprácu zacielenú na efektívnu prevenciu výskytu obdobných obsahov a prejavov na platforme Twitter v budúcnosti.

Pri realizácii všetkých spomenutých aktivít, ktoré Rada pre mediálne služby operatívne rozširuje o ďalšie potrebné kroky, aktívne spolupracuje s Centrom boja proti hybridným hrozbám pri ministerstve vnútra, príslušnými zložkami polície a inými dotknutými inštitúciami a je v rámci svojich zákonných kompetencií plne k dispozícii všetkým relevantným subjektom. 
 

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30