ERGA podporuje nezávislosť novej Európskej rady pre mediálne služby

ERGA prijala 25. novembra 2022 svoje stanovisko k návrhu Európskej komisie o Európskom akte o slobode médií (EMFA). Cieľom tohto významného legislatívneho projektu je chrániť slobodu, pluralitu a nezávislosť médií, ako aj zabezpečiť dobre fungujúci vnútorný trh médií v EÚ. Európski občania potrebujú prístup k nezávislej a pluralitnej mediálnej ponuke, aby si mohli vytvárať svoje názory, a tak sa účinne zúčastňovať na demokratickom živote.

V tejto súvislosti ERGA víta EMFA a podporuje jej ciele. ERGA pozitívne hodnotí prístup založený na zásadách a primeranú úroveň minimálnej harmonizácie. ERGA tiež oceňuje ambicióznosť návrhu, ktorý zahŕňa širokú škálu relevantných tém, ako sú práva a povinnosti poskytovateľov mediálnych služieb, ochrana novinárov a verejnoprávne médiá. ERGA víta najmä to, že EMFA má v úmysle riešiť dôležité otázky, ako je prístup k mediálnemu obsahu online a problémy súvisiace s poskytovateľmi mediálnych služieb usadenými mimo Únie. ERGA navrhuje konkrétne riešenia na ďalšie posilnenie týchto kľúčových ustanovení.

Celá tlačová správa v angličtine

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
26
 
27
 
28
 
29
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31