Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 5. 4. 2023

Na včerajšom zasadnutí Rada pre mediálne služby vyhlásila výberové konanie na obsadenie voľných rozhlasových frekvencií, začala tri správne konania, dve správne konania zastavila, zaoberala sa sedemnástimi podnetmi na preverenie obsahu vysielania a iných obsahových služieb a agendou oprávnení na poskytovanie služieb. Rada okrem iného:

  • začala správne konanie voči subjektu Združenie ľudí za lepšiu budúcnosť o.z. v súvislosti s tým, že na webovej stránke https://slobodnyvysielac.sk/videa/ poskytuje službu, ktorá môže naplniť definíciu audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (AVMS) bez autorizácie poskytovania, pričom mohlo dôjsť tiež k nezabezpečeniu ľahkého, priameho a stáleho prístupu verejnosti k informáciám o tejto AVMS;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio Mária (Rádio Mária Slovensko s.r.o.) z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 91,3 MHz Banská Bystrica na účely, na ktoré mu bola pridelená, a zároveň zastavila správne konanie vedené vo veci možného nevyužívania frekvencie 101,9 MHz Žilina, pretože odpadol dôvod konania, keďže vysielateľ predmetnú frekvenciu vrátil;
  • udelila autorizáciu poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (AVMS) desiatim subjektom, ktoré v minulosti podľa ZVR oznámili Rade začatie poskytovania AVMS a do konca roka 2022 v nadväznosti na účinnosť ZMS požiadali Radu o udelenie autorizácie poskytovania, a jednému subjektu, ktorý požiadal o udelenie autorizácie poskytovania AVMS na vlastnej webovej stránke a na platformách na zdieľanie videí;
  • uznala za neopodstatnené podnety na preverenie odvysielaného obsahu týkajúce sa okrem iného:
    • príspevkov v programoch Správy na programovej službe TA3 (C.E.N., s.r.o.) a Správy RTVS na programovej službe Jednotka (RTVS) dňa 1. 1. 2023 týkajúcich sa 30. výročia vzniku SR, v ktorých podávateľovi podnetu prekážal výber respondentov a ich názory na túto udalosť,
    • programu V politike na programovej službe TA3 (C.E.N., s.r.o.) dňa 5. 2. 2023 s poslancami NRSR Denisou Sakovou a Jurajom Krúpom, ktorý bol podľa podávateľa podnetu nevyvážený, keďže hostia aj moderátor sú podľa neho rovnakého hodnotového nastavenia,
  • uznala za neopodstatnený podnet na zamedzenie šírenie nelegálneho obsahu týkajúci sa videozáznamu diskusnej relácie Pozrime sa na to - Vojna na Ukrajine. Máme sa báť aj my? na platforme na zdieľanie obsahu www.ta3.com s hosťami Olexandrou Hordon, Martinom Poliačikom, Ondrejom Dostálom, Andrejom Dankom, Eduardom Chmelárom a Jozefom Banášom, ktorý podľa podávateľa podnetu schvaľuje konanie, ktoré napĺňa znaky niektorého z trestných činov terorizmu (podnetom na vysielanie diskusnej relácie na televíznej programovej službe TA3 sa bude Rada zaoberať na nasledujúcom zasadnutí).

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 5. apríla 2023 sú zverejnené na webovej stránke Rady pre mediálne služby. V sekcii Zasadnutia Rady je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.

ZMS – zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách
ZVR – zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30