Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 30. 8. 2023

Na dnešnom zasadnutí Rada pre mediálne služby rozhodovala o vydaní autorizácií televízneho vysielania, jednému vysielateľovi na jeho žiadosť odňala frekvenciu na rozhlasové terestriálne vysielanie; jednu licenciu na rozhlasové vysielanie predĺžila, jednu zmenila; Pridelila štyri a zmenila päť autorizácií poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie. Rada tiež schválila ďalší projekt diskusných programov počas volebnej kampane. Zároveň udelila štyri sankcie, začala jedno správne konanie týkajúce sa obsahu vysielania, zastavila šesť správnych konaní a vyhovela dvom žiadostiam o udelenie výnimky z podielu európskych diel. Ako neopodstatnené uzavrela sedem podnetov smerujúcich voči obsahu vysielania, pre nespreskúmateľnosť odložila jeden podnet a posudzovala aj jeden podnet na zamedzenie šírenia údajného nelegálneho obsahu. Rada okrem iného:

 • udelila sankciu - upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby Rádio Frontinus (FRONTINUS s.r.o.) za to, že dňa 18. 12. 2022 odvysielal program Debata na telefón, ktorý obsahoval kritické vyjadrenia a jednostranné názory Ľ. Blahu o utečencoch z Ukrajiny, o agresii Ruskej federácie proti Ukrajine, o postoji Západu k Slovanom, o očkovaní proti COVID-19, o vplyve americkej ambasády na riadenie SR, o obrannej dohode s USA, o úmrtí M. Lučanského, o novinárke M. Tódovej, o sudkyni P. Záleskej, o médiách a mimovládnych organizáciách a o prezidentke Z. Čaputovej, a to bez odvysielania iných relevantných názorových východísk či relevantných protiargumentov, pričom tieto vyjadrenia a názory žiadnym spôsobom nevyvažoval ani moderátor. Tým prišlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti programu aktuálnej publicistiky. Zároveň Rada zastavila správne konanie v časti možného porušenia zákazu skrytou formou podnecovať nenávisť na základe národného pôvodu, štátnej príslušnosti a príslušnosti k národnosti;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby TA3 (C.E.N. s. r. o.) za to, že dňa 6. 2. 2023 odvysielal program Tak takto?! s jednostrannými politickými názormi analytika J. Sachsa na príčiny vzniku, priebeh a možnosti vývoja vojenského konfliktu na Ukrajine, v rámci ktorého absentovalo vyváženie, spresnenie či zaradenie uvedených názorov do širšieho kontextu, čím došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti programu aktuálnej publicistiky;
 • uložila úhrnnú sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti Televízia SLOVAN s. r. o. za to, že pod názvom „Televízia SLOVAN“ poskytuje prostredníctvom platforiem na zdieľanie videí Facebook a Youtube službu, ktorá predstavuje audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, pričom nezabezpečil ľahký, priamy a stály prístup verejnosti k informáciám o tejto službe a poskytuje ju bez autorizácie;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby Rádio v Nitre (Nitrianske rádio s. r. o.) v súvislosti s tým, že v dňoch 2. a 3. 1. 2023 odvysielal reklamné šoty, v ktorých účinkoval hlásateľ spravodajských programov programovej služby Rádio v Nitre;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby Dvojka (Rozhlas a televízia Slovenska) v súvislosti s vysielaním programu Trochu inak s Adelou dňa 9. 6. 2023, v rámci čoho mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť multimodálny prístup k programovej službe, a to nedodržaním viacerých kvalitatívnych požiadaviek kladených na titulky pre osoby so sluchovým postihnutím;
 • predĺžila na žiadosť vysielateľa platnosť licencie na vysielanie rozhlasovej programovej služby RADIO VIVA, a do 6. 10. 2032;
 • odňala na žiadosť vysielateľa Mareka Petráša frekvenciu 104,2 MHz Žilina pridelenú na vysielanie programovej služby DETSKÉ RÁDIO, ktorú vrátil z dôvodu, že mu bola pridelená frekvencia 98,7 MHz Žilina;
 • uznala za neopodstatnené podnety na preverenie odvysielaného obsahu, týkajúce sa okrem iného:
  • údajnej absencie vyváženosti, objektivity a nestrannosti v relácii Silná zostava s hosťami Ivetou Radičovou, Anetou Világi a Mariánom Leškom, odvysielanej dňa 2. 6. 2023 na programovej službe Dvojka (RTVS);
  • údajne dlhodobo nevyvážený výber hostí v programe Otvorene s Annou Vargovou vysielanom na programovej službe Rádio Slovensko (RTVS);
  • prezentáciu údajných konšpiračných, nepodložených informácií a hoaxov o očkovaní v programe Pálenica Borisa Filana s hosťom Petrom Celecom, odvysielanej dňa 3. 6. 2023 na programovej službe Rádio Slovensko (RTVS);
  • údajnú názorovú nevyváženosť a absenciu plurality názorov v redakčnom príspevku mapujúcom pôsobenie prezidentky SR v reláciách Správy RTVS a Ranné správy RTVS z dní 15. a 16. 6. 2023 na programovej službe Jednotka (RTVS);
  • údajné nezabezpečenie objektívnosti a nestrannosti v programe aktuálnej publicistiky Sobotné dialógy s hostkou Z. Čaputovou zo dňa 24. 6. 2023, mapujúcom aktuálne témy týždňa na programovej službe Rádio Slovensko (RTVS);
  • údajnej vojnovej propagandy vo videopríspevku na platforme Facebook, ktorý podľa podávateľa spĺňal znaky extrémistického, a teda nelegálneho obsahu.

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 30. 8. 2023 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii Zasadnutia Rady je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30