Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 10. 4. 2024

Na včerajšom zasadnutí Rada pre mediálne služby okrem iného:

 • vyhlásila výberové konanie na udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie;

 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti INFO VOJNA o. z. za to, že dňa 27. 7. 2023 vysielal na internetovej stránke radio.infovojna.bz službu prostredníctvom internetu pod názvom Rádio Infovojna, ktorá naplnila definíciu programovej služby, bez autorizácie vysielania;

 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti Rádio POHODA s.r.o. za to, že dňa 2. 8. 2023 vysielal na internetovej stránke radiopohoda.com službu prostredníctvom internetu pod názvom Rádio Pohoda a dňa 1. 8. 2023 na internetovej stránke radiopohoda.sk službu prostredníctvom internetu pod názvom Rádio Pohoda 2, ktoré naplnili definíciu programovej služby, bez autorizácie vysielania;

 • začala správne konanie voči spoločnosti Rádio WOW s.r.o. vo veci možného porušenia zákazu vysielať bez autorizácie v súvislosti s tým, že dňa 26. 7. 2023 vysielala na internetovej stránke radiogarage.sk službu prostredníctvom internetu pod názvom Radio Garage, ktorá môže napĺňať definíciu programovej služby, a zastavila správne konanie vedené voči účastníkovi konania 3K Media spol. s.r.o. vo veci možného porušenia zákazu vysielať bez autorizácie v súvislosti s uvedenou programovou službou;

 • zastavila správne konanie vedené voči spoločnosti Cavallo Production s. r. o. vo veci možného porušenia zákazu vysielať bez autorizácie v súvislosti s tým, že dňa 3. 8. 2023 vysielala na internetovej stránke radia.sk/radia/impuls službu prostredníctvom internetu pod názvom Rádio Impuls, ktorá mohla naplniť definíciu programovej služby;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby RTVS 24 (RTVS) v súvislosti s vysielaním relácie Téma :24 zo dňa 20. 1. 2024, ktorým mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a programov aktuálnej publicistiky;

 • uznala za neopodstatnené podnety na preverenie odvysielaného obsahu, týkajúce sa aj:

  • reportáže Deti v polepšovniach v programe Televízne noviny zo dňa 17. 1. 2024 (TV MARKÍZA, MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.), ktorá bola podľa podávateľa podnetu tendenčne politicky orientovaná,

  • príspevku Ekonomicky dobiehame Česko v spravodajskej relácii Televízne noviny zo dňa 27. 1. 2024 (TV MARKÍZA, MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.), v ktorom boli podľa podávateľa podnetu prezentované jednostranné a negatívne informácie bez stanoviska protistrany,

  • programu Braňo Závodský naživo zo dňa 15. 1. 2024 (EXPRES, D.EXPRES, k.s.), v súvislosti s ktorým podávateľ podnetu namietal údajné podporovanie vojny a genocídy zo strany hosťa F. Šebeja,

  • spravodajských príspevkov a diskusií zo dňa 16. 1. 2024 na programovej službe TA3 (C.E.N. s.r.o.) venujúcich sa téme volieb v Srbsku, ktorým podávateľ podnetu vyčítal názorovú jednostrannosť a nevyváženosť,

  • programu V politike zo dňa 21. 1. 2024 (TA3, C.E.N. s.r.o.), v ktorom podávateľom podnetu prekážal spôsob moderovania R. Dírera, pretože ho považujú za neobjektívny, zaujatý a neprofesionálny,

  • relácie Z prvej ruky zo dňa 22. 1. 2024 (Rádio Slovensko, RTVS), ktorej podávateľ podnetu vyčítal nevyváženosť a jednostrannosť informácií o zmenách v prokuratúre a v Trestnom zákone.

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 10. 4. 2024 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii Zasadnutia Rady je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30