Správny súd potvrdil rozhodnutie Rady, ktorým uložila Rádiu Frontinus 
pokutu 15 000 eur za Debatu na telefón s M. Mazurekom

Správny súd v Bratislave dnes potvrdil rozhodnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu (od 1. augusta 2022 Rada pre mediálne služby), ktorým 25. apríla 2017 uložila vysielateľovi Rádia Frontinus (FRONTINUS, s.r.o.) pokutu 15 000 eurupozornenie na porušenie zákona v súvislosti s programom Debata na telefón zo dňa 2. októbra 2016, ktorej jediným hosťom bol vtedajší poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Milan Mazurek.

Rada konštatovala porušenie dvoch ustanovení zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii (ZVR). 

V programe boli odvysielané vyhranené a výlučne jednostranné názory M. Mazureka k témam týkajúcim sa riešenia rómskej problematiky, väzenského systému, sociálneho systému, dôchodkov, prerozdeľovania verejných financií a tiež kritické vyjadrenia ku konaniu vlády, predstaviteľov koalície i opozície, výboru pre ľudské práva, riaditeľa RTVS Václava Miku, generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, Lucie Nicholsonovej a mimovládnych organizácií, konkrétne mimovládnej organizácie Ľudia proti rasizmu, bez akejkoľvek názorovej oponentúry, čím prišlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti politicko-publicistického programu (§ 16 ods. 3 písm. b) ZVR), za čo vysielateľovi Rada uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona.


Zároveň v tomto programe došlo v dôsledku stavania príslušníkov rómskeho etnika do kontrastu s majoritou a vyjadrení o ich neprispôsobivosti, sociálnych výhodách, násilí a vandalizme k porušeniu zákazu skrytou formou podnecovať nenávisť na základe príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine, v dôsledku vyjadrení o nebezpečenstve, ktoré predstavuje skupina islamských imigrantov k porušeniu zákazu skrytou formou podnecovať nenávisť na základe viery a náboženstva a v dôsledku explicitných urážlivých vyjadrení na adresu rómskeho etnika k porušeniu zákazu otvorenou formou znevažovať alebo hanobiť na základe príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine (§ 19 ods. 1 písm. b) ZVR), čo vysielateľovi Rada uložila sankciu – pokutu 15 000 eur.

Programom sa Rada zaoberala na základe deviatich doručených sťažností.

Rozsudok súdu zatiaľ nie je právoplatný, vysielateľ ho môže napadnúť kasačnou sťažnosťou na Najvyšší správny súd. 

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30