Rada pre mediálne služby spustila informačnú kampaň k DSA, cieľom je informovať používateľov internetu o právach, ktoré nové nariadenie posilňuje

Bratislava, 1. marec 2024

Rada pre mediálne služby spustila informačnú kampaň k DSA (Digital Services Act – Akt o digitálnych službách), novému európskemu nariadeniu, ktorého hlavným cieľom je vytvoriť bezpečnejšie online prostredie. V celej Európskej únii je účinné v plnom rozsahu od 17. februára 2024. DSA chráni bežných používateľov internetu tým, že vytvára jasné pravidlá fungovania subjektov v online prostredí, vrátane najväčších sociálnych sietí, platforiem na zdieľanie videoobsahu či najznámejších online služieb pre sprostredkovanie ubytovania.

Dohľad nad praktickou aplikáciou jednotlivých povinností vyplývajúcich z nariadenia bude v každej členskej krajine vykonávať určený koordinátor digitálnych služieb. Podľa návrhu novely zákona o mediálnych službách by ním na Slovensku mala byť práve Rada pre mediálne služby, ktorá sa problematike DSA venuje na medzinárodnej úrovni už dlhodobo.

Zástupcovia Rady pre mediálne služby sa aktívne podieľajú na činnosti neformálnych zoskupení menovaných aj potenciálnych koordinátorov digitálnych služieb naprieč EÚ a Európskeho výboru pre digitálne služby, ktorí spoločne nastavujú jednotlivé procesy nevyhnutné pre efektívne uplatňovanie DSA. Dobre fungujúca spolupráca národných koordinátorov má vzhľadom na cezhraničný charakter online služieb kľúčový význam. Rada pre mediálne služby by mala byť poverená výkonom právomoci a povinností koordinátora digitálnych služieb v najbližších mesiacoch.

Komunikačná kampaň Rady pre mediálne služby je určená pre širokú internetovú verejnosť a s právami, ktoré používateľom internetu vďaka DSA pribúdajú alebo sa posilňujú, zoznamuje jednoduchým a zrozumiteľným jazykom. Jednotlivé posolstvá edukatívnej kampane, ktorá vysvetľuje hlavné prínosy a mechanizmy DSA, komunikuje prostredníctvom sociálnych sietí, bannerov aj videí influencerov. Všetky odkazujú k webovej stránke kampane, ktorá tému sprístupňuje podrobnejšie a umožňuje sa kontakt priamo s Radou pre mediálne služby.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30