Pracovná skupina pod vedením Rady pre mediálne služby prezentovala v Neapole odporúčania k eliminácií dezinformácií na platformách aj postoj k online politickej reklame

Bratislava, 29. jún 2023


Na 19. plenárnom zasadnutí ERGA (European Regulators Group for Audiovisual Media Services), ktoré v Neapole hostí aktuálny predseda tohto najdôležitejšieho medzinárodného fóra pre regulátorov audiovizuálnych médií v EÚ, taliansky regulátor AGCOM, boli nosnými témami dôležité európske legislatívne akty – Nariadenie o digitálnych službách (DSA) a Európsky akt o slobode médií (EMFA), ktorá sa majú čoskoro uplatňovať aj na Slovensku.

Ako jeden z hlavných rečníkov dnes na plenárnom zasadnutí vystúpil aj Stanislav Matějka, vedúci analytického odboru Rady pre mediálne služby, ktorý odprezentoval výstupy pracovnej skupiny, ktorú v mene slovenského regulátora v ERGA vedie. Jej činnosť je orientovaná na systémové nástroje boja proti šíreniu dezinformácií v online priestore a na plenárne zasadnutie predložila správu k jednému roku od publikácie posilneného Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií a pozíciu k prebiehajúcemu trialógu k nariadeniu o transparentnosti a cielení politickej reklamy.

plenarne_zasadnutie_ERGA2

Zatiaľ čo správa obsahuje priame odporúčania pre platformy - signatárov kódexu, ako čo najefektívnejšie naplniť jeho poslanie, pozícia pomenúva konkrétne nástroje, ktoré sú nevyhnutné pre riadnu implementáciu nových povinností vo vzťahu k šíreniu politickej reklamy. Oba dokumenty pritom súvisia; „názory prezentované v tomto vyhlásení vychádzajú z expertízy ERGA v oblasti audiovizuálnej mediálnej legislatívy a zo skúseností členov ERGA, ktoré nadobudli pri monitorovaní záväzkov digitálnych platforiem v oblasti politickej reklamy v rámci Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií,“ objasnil pozíciu skupiny S. Matějka a zdôraznil, že ERGA je v tejto oblasti pripravená poskytnúť ďalšie odborné znalosti.

Výstupy z činnosti v ERGA vytvárajú bázu dôležitých poznatkov, ktoré Rada pre mediálne služby aktívne využíva aj v domácej aplikačnej praxi. Vedúcim slovenskej delegácie na plenárnom zasadnutí je Martin Dorociak, riaditeľ Rady pre mediálnej služby, zastupuje ju aj Timea Červeňová z jej analytického odboru, ktorá za Slovensko sleduje aktivity ERGA v medzinárodnom kontexte.

plenarne_zasadnutie_ERGA1

Dôležitou súčasťou plenárneho zasadnutia boli aj dve diskusie, ktorých sa zúčastnili priamo zástupcovia platforiem Google (YouTube), Meta a Tiktok. Ich témou bola efektívna regulácia vlogerov a influencerov a funkčné nástroje overenia veku užívateľov platforiem. „Prínosné a pre mnohých určite inšpiratívne boli najmä praktické skúsenosti, ktoré prezentovali jednotliví národní regulátori, napr. holandský prístup k regulácií pôsobenia influencerov na sociálnych sieťach. Stretnutie opätovne potvrdilo, že pre efektívnu implementáciu smernice o audiovizuálnych službách, ktorá je určujúca aj pre slovenský zákonný rámec, je nevyhnutný dialóg medzi regulátormi a platformami,“ zhodnotila T. Červeňová.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30