Rozhodnutia týkajúce sa obsahu vysielaných a poskytovaných služieb

2024

Číslo rozhodnutia
Účastník správneho konania
Názov služby
Porušenie povinnosti (§)
Sankcia
RZK/11/2024
Rozhlas a televízia Slovenska
Rádio Slovensko
§ 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.
zastavenie
+
Program
Z prvej ruky
Dátum porušenia
Datum rozhodnutia
Číslo správneho konania
374/SKO/2019
RL/1/2024
Rádio POHODA s.r.o.
Rádio Pohoda
Rádio Pohoda 2
§ 20 ods. 8 zákona č. 264/2022 Z. z.
upozornenie na porušenie zákona
+
Dátum porušenia
Datum rozhodnutia
Číslo správneho konania
0030/SKL/2024
RZK/9/2024
Cavallo Production s. r. o.
§ 20 ods. 8 zákona č. 264/2022 Z. z.
zastavenie
+
Datum rozhodnutia
Číslo správneho konania
0032/SKL/2024
RZK/10/2024
Rádio LUMEN, spol. s r.o.
§ 199 ods. 2 písm. e) zákona č. 264/2022 Z. z.
zastavenie
+
Datum rozhodnutia
Číslo správneho konania
0010/SKL/2024
RZK/8/2024
Rádio Rebeca, s.r.o.
§ 20 ods. 8 zákona č. 264/2022 Z. z.
zastavenie
+
Datum rozhodnutia
Číslo správneho konania
0025/SKL/2024

2023

Číslo rozhodnutia
Účastník správneho konania
Názov služby
Porušenie povinnosti (§)
Sankcia
RL/59/2023
C.E.N. s.r.o.
TA3
§ 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.
upozornenie na porušenie zákona
+
Program
Štúdio TA3
Dátum porušenia
Datum rozhodnutia
Číslo správneho konania
0002/SKO/2024
RZK/149/2023
Reklama Boka s.r.o.
zastavenie
+
Datum rozhodnutia
Číslo správneho konania
0065/SKO/2024
RZK/148/2023
C.E.N. s.r.o.
TA3
§ 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.
zastavenie
+
Program
V politike
Dátum porušenia
Datum rozhodnutia
Číslo správneho konania
REO-RPMS/2023/01140
RL/58/2023
Rozhlas a televízia Slovenska
Jednotka
§ 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.
upozornenie na porušenie zákona
+
Program
Mimoriadny príhovor dočasne povereného predsedu vlády SR Eduarda Hegera
Dátum porušenia
Datum rozhodnutia
Číslo správneho konania
0003/SKO/2024
RL/56/2023
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
TV MARKÍZA
§ 96 ods. 3 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.
§ 96 ods. 3 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.
upozornenie na porušenie zákona
+
Program
Mama na prenájom
Dátum porušenia
Datum rozhodnutia
Číslo správneho konania
REO-RPMS/2023/01067