Rozhodnutia týkajúce sa obsahu vysielaných a poskytovaných služieb

2023

Číslo rozhodnutia
Účastník správneho konania
Názov služby
Porušenie povinnosti (§)
Sankcia
RZK/11/2023
Televízia SLOVAN, s. r. o.
Televízia SLOVAN
§ 20 ods. 4 písm. e) zákona č. 264/2022 Z. z.
§ 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.
zastavenie
+
Datum rozhodnutia
Číslo správneho konania
REO-RPMS/2023/00039
ROL/7/2023
FM media s.r.o.
§ 199 ods. 2 písm. d) zákona č. 264/2022 Z. z.
odňatie
+
Dátum porušenia
Datum rozhodnutia
Číslo správneho konania
REO-RPMS/2023/00035
RL/6/2023
Rádio Rebeca, s.r.o.
§ 199 ods. 2 písm. d) zákona č. 264/2022 Z. z.
upozornenie na porušenie zákona
+
Dátum porušenia
Datum rozhodnutia
Číslo správneho konania
REO-RPMS/2023/00038
RL/5/2023
FM media s.r.o.
§ 199 ods. 2 písm. d) zákona č. 264/2022 Z. z.
upozornenie na porušenie zákona
+
Dátum porušenia
Datum rozhodnutia
Číslo správneho konania
REO-RPMS/2023/00035
RL/4/2023
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o.
Ľubovnianska televízia
§ 20 ods. 5 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.
upozornenie na porušenie zákona
+
Program
Týždeň v PSK
Dátum porušenia
Datum rozhodnutia
Číslo správneho konania
REO-RPMS/2023/00072
RL/3/2023
ATELIER TV s.r.o.
Krupinská televízia
§ 20 ods. 5 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.
upozornenie na porušenie zákona
+
Dátum porušenia
Datum rozhodnutia
Číslo správneho konania
REO-RPMS/2023/00033
RZK/10/2023
MAC TV s.r.o.
JOJ
JOJ PLUS
§ 20 ods. 4 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.
zastavenie
+
Program
Jeho foter, to je lotor!
Datum rozhodnutia
Číslo správneho konania
REO-RPMS/2022/00090
RZK/9/2023
Kabeltelsat s.r.o.
TV NOVÁKY
§ 165 ods. 4 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.
zastavenie
+
Program
Záznam priamy prenos mestské zastupiteľstvo Nováky
Datum rozhodnutia
Číslo správneho konania
REO-RPMS/2022/00044
RZK/7/2023
D.EXPRES, k.s.
Europa 2
§ 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.
zastavenie
+
Program
Tri prasiatka
Datum rozhodnutia
Číslo správneho konania
REO-RPMS/2023/00034
RZK/3/2023
FRONTINUS s. r. o.
§ 199 ods. 2 písm. d) zákona č. 264/2022 Z. z.
zastavenie
+
Datum rozhodnutia
Číslo správneho konania
REO-RPMS/2023/00036