Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 9. 11. 2022

Na dnešnom zasadnutí Rada pre mediálne služby okrem iného

 

 • odňala licencie na vysielanie programovej služby Rádio Liptov vysielateľovi L-MEDIA s. r. o. ako sankciu za to, že uskutočnil prevod podielu na základnom imaní a na hlasovacích právach v rozsahu prevyšujúcom 55 % celkovej hodnoty hlasovacích práv bez predchádzajúceho súhlasu Rady s takým prevodom;
 • odňala vysielateľovi programovej služby Rádio Vlna (Rádio Vlna, s.r.o.) frekvenciu 95,7 MHz Košice, pretože o to vysielateľ Radu požiadal;
 • odňala vysielateľovi Rádio Mária (Rádio Mária Slovensko, s.r.o.) frekvencie 91,1 MHz Rimavská Sobota, 93,5 MHz Lučenec, 95,3 MHz Rožňava, 95,8 MHz Žiar nad Hronom, 98,5 MHz Brezno a 98,5 MHz Tvrdošín, pretože o to vysielateľ Radu požiadal;
 • uložila vysielateľovi programovej služby Rádio WOW (Rádio WOW s.r.o.) upozornenie na porušenie zákona za to, že nevyužíval frekvenciu 88,5 MHz Dubnica nad Váhom na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti Kabeltelsat s.r.o. za to, že vysielal programovú službu TV NOVÁKY bez udelenej (digitálnej) licencie;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi rozhlasovej programovej služby Rádio Frontinus (FRONTINUS s. r. o.) za porušenie povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť politicko-publicistického programu Debata na telefón (hosť Š. Harabín) odvysielaného dňa 10. 4. 2022 o 9:30 hod. a pokutu 5 000 eur za to, že vysielaním tohto programu došlo k porušeniu zákazu skrytou formou podnecovať nenávisť na základe národného pôvodu a príslušnosti k národnosti a k porušeniu zákazu otvorenou formou znevažovať alebo hanobiť na základe národného pôvodu a príslušnosti k národnosti;
 • začala správne konania voči vysielateľom Rozhlas a televízia Slovenska, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. a MAC TV, s.r.o. v súvislosti s tým, že v dňoch 14. – 20. 10. 2022 odvysielali vo svojich spravodajských programoch zábery z miesta činu útoku na Zámockej ulici a z miesta, kde bolo nájdené mŕtve telo útočníka, bez slovného upozornenia o nevhodnosti záberov pre maloletých divákov;
 • začala správne konanie voči obsahovej službe Topky spoločnosti Zoznam, s.r.o. vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu v súvislosti s poskytovaním príspevku EXKLUZÍVNE Čo sa odohrávalo v hlave strelca Juraja (†19) zo Zámockej? DETAILY z listu na rozlúčku!, pretože napĺňa kritériá teroristického obsahu a tým definičné znaky nelegálneho obsahu;
 • odložila podnet voči stránke Rádio Kompas na platforme Facebook namietajúci výskyt diskusnej relácie Štúdio Orwell - Tragická udalosť ktorá sa udiala 12. októbra 2022 pred podnikom Tepláreň v Bratislave na Zámockej ul., pretože platforma Facebook predmetný obsah stiahla na základe podnetu Kancelárie Rady z dôvodu porušovania jej vlastných komunitných pravidiel, čím ďalej nebol verejne dostupný;
 • uznala za neopodstatnený podnet voči výskytu diskusnej relácie Štúdio Orwell - Tragická udalosť ktorá sa udiala 12. októbra 2022 pred podnikom Tepláreň v Bratislave na Zámockej ul., na YouTube kanáli Rádia Kompas, pretože nenapĺňa definičné znaky nelegálneho obsahu, a zároveň v rámci pôsobnosti regulátora spolupracovať s on-line platformami na zdieľanie obsahu pri efektívnom, proporcionálnom a nediskriminačnom uplatňovaní pravidiel poskytovania ich služieb požiadal prevádzkovateľa služby YouTube o jeho odstránenie, čomu nevyhovel, keďže vyhodnotil, že neporušuje interné podmienky a štandardy služby;
 • odložila podnet namietajúci výskyt manifestu strelca zo Zámockej ul. na úložisku corrupt.org z dôvodu, že na základe podnetu Kancelárie Rady podstúpil jej prevádzkovať kroky, ktoré zabránili ďalšiemu šíreniu dokumentu na ňom a znemožnil jeho verejnú dostupnosť;
 • uznala za neopodstatnené okrem iných tieto podnety na preverenie vysielania
  • programov Prvé televízne noviny dňa 13. 10. 2022 a Teleráno dňa 14. 10. 2022, v ktorých podávateľom prekážalo zobrazenie vibrátora na fotografii jednej z obetí streľby na Zámockej ul.,
  • programu Televízne noviny dňa 25. 9. 2022, v ktorom bolo zverejnené telefónne číslo poslankyne NRSR R. Tabak.

 

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 9. 11. 2022 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii Zasadnutia Rady je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.


ZVR – zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
ZMS – zákon č. č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4