Judikatúra

Právoplatné rozhodnutia Rady pre mediálne služby - obsahové

Číslo rozhodnutia Dátum rozhodnutia Subjekt Rozhodnutie
RL/11/2022 7. 9. 2022 Music Gallery Group, s. r. o. RL/11/2022
RL/12/2022 7. 9. 2022 C.E.N. s.r.o. RL/12/2022
RL/13/2022 21. 9. 2022 FM media s.r.o. RL/13/2022
RL/14/2022 21. 9. 2022 Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. RL/14/2022
RZK/42/2022 24. 8. 2022 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. RZK/42/2022
RZK/43/2022 7. 9. 2022 Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. RZK/43/2022
RZK/44/2022 7. 9. 2022 Družstvo BELSAT RZK/44/2022
RZK/45/2022 7. 9. 2022 Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné RZK/45/2022
RZK/46/2022 7. 9. 2022 Rozhlas a televízia Slovenska RZK/46/2022
RZK/47/2022 7. 9. 2022 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. RZK/47/2022
RZK/49/2022 21. 9. 2022 MAC TV s.r.o. RZK/49/2022

 

Právoplatné rozhodnutia Rady pre mediálne služby - licenčné

Číslo rozhodnutia Dátum rozhodnutia Subjekt Rozhodnutie
R/139/RZL/77/2022 24. 8. 2022 POWER DEVELOPMENT s. r. o. R/139/RZL/77/2022
RZL/78/2022 24. 8. 2022 Rádio LUMEN, spol. s r.o. RZL/78/2022
TD/115/RZL/80/2022 7. 9. 2022 VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o. TD/115/RZL/80/2022
TD/163/RZL/81/2022 7. 9. 2022 PHONOTEX s. r. o. TD/163/RZL/81/2022
TD/264/2022 7. 9. 2022 MARTICO, s.r.o. TD/264/2022
TKR/302/RZL/79/2022 24. 8. 2022 GeCOM, s.r.o. TKR/302/RZL/79/2022Rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu (prijaté do 31. 7. 2022) sú dostupné tu