Čo je kódex samoregulačného orgánu

Prostredníctvom kódexu presadzovaného samoregulačným orgánom a evidovaného Radou pre mediálne služby v evidencii alebo zverejneného Európskou komisiou sa môže uskutočňovať výkon dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona o mediálnych službách.

Za kódex sa považuje aj taký samoregulačný systém pravidiel, ktorý upravuje správanie sa v oblasti poskytovania obsahových služieb nad rámec povinností podľa zákona o mediálnych službách, ak reguluje osobu, oblasť, činnosť alebo obsahovú službu v pôsobnosti zákona o mediálnych službách, najmä nevhodnú mediálnu komerčnú komunikáciu, ktorá

  • sa týka alkoholických nápojov alebo
  • sprevádza programy určené pre deti alebo sa v takých nachádza, a ktorá sa týka potravín a nápojov obsahujúcich živiny a látky s výživovým alebo fyziologickým účinkom, najmä tuky, transmastné kyseliny, soľ alebo sodík a cukry, ktorých nadmerný príjem v celkovej strave sa neodporúča.