Zoznam významných podujatí

Významné podujatie je politické, spoločenské, kultúrne alebo športové podujatie, ktoré spĺňa najmenej dve z týchto podmienok:

  1. jeho výsledok má osobitný a všeobecný ohlas a je predmetom záujmu aj tej časti verejnosti, ktorá podujatia takého charakteru zvyčajne nesleduje,
  2. má neopakovateľný kultúrny význam pre obyvateľov a osobitne sa v ňom prejavujú prvky ich kultúrnej identity alebo
  3. je významným medzinárodným podujatím a zúčastňuje sa na ňom štátna reprezentácia.

Prístup verejnosti k významným podujatiam prostredníctvom vysielania televíznej programovej služby zabezpečí Rada pre mediálne služby v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, s nositeľmi práv a vysielateľmi vypracovaním zoznamu takýchto podujatí. Zoznam podujatí, po jeho odsúhlasení Európskou ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Rada pre mediálne služby.
 

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
1
 
2
 
3