PhDr. Marta Danielová

PhDr. Marta Danielová

PREDSEDNÍČKA
funkčné obdobie od 16. 12. 2012 do 15. 12. 2024

Vzdelanie:

1965 – 1968SVŠ Zvolen
1975 – 1980FF UK, Katedra žurnalistiky, Bratislava
1985rigorózna skúška

Doterajšie zamestnanie:

2016 -predsedníčka Rady pre mediálne služby
6.12.2018zvolená do RVR na ďalšie funkčné obdobie
2014 – 2016podpredsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu
1976 – 1986redaktorka, vedúca redakcie (Kontakty, Nočné dialógy, Popoludnie s rozhlasom), zástupkyňa šéfredaktora spravodajstva Slovenského rozhlasu Bratislava